Extern fond

BGF US Flexible Equity A2

Legalt namn: BGF US Flexible Equity A2
Luxemburgregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Avkastning

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska avkastningen i svenska kronor, SEK, efter avgifter. Avkastningen är beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond Index
2024-01-31 2,74 -
2024 2,74 -
2023 22,46 -
2022 -15,28 -
2021 24,03 -
2020 17,28 -
2019 26,65 -
2018 -8,93 -
2017 24,62 -
2016 8,37 -
2015 -1,39 -
2014 12,02 -
2013 32,80 -
2012 10,23 -
2011 -0,13 -
2010 7,43 -
2009 23,38 -
2008 -39,68 -
2007 5,91 -
2006 12,72 -
2005 12,31 -
2004 16,11 -
2003 29,85 -
Genomsnittlig avkastning Fond1
2 år -
3 år -
5 år -