Handelsbanken Hälsovård Tema

Legalt namn: Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar globalt i aktier utgivna av företag inom hälsovårdssektorn och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Med hälsovårdssektorn avses läkemedel, medicinteknik, bioteknik, service och övriga hälsovårdsrelaterade branscher.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.

Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Premiepension

För att spara i premiepension logga in på pensionsmyndigheten.se.
Christopher Sundman

Förvaltare

Christopher Sundman Har varit i branschen sedan 1987. Förvaltat fonden sedan 1 augusti 2022.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 5
Total Rating™ 
2024-03-31
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:2
SFDR
 
Fonden har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar i bolag vars produkter och tjänster bedöms ha ett direkt positivt bidrag till uppfyllelsen av ett eller flera av delmålen i Agenda 2030. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 9 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

Läs mer
  2024-01-31
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Hållbarhetsprofil

Hållbarhetsprofilen beskriver hur fonden tillämpar hållbarhetskriterier i förvaltningen. Profilen har utvecklats av branschorganisationen SWESIF tillsammans med dess medlemmar.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
12 845 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Hälsovård Tema (SEK)

Utveckling

Kurs 2024-04-17 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
460,75 SEK 1,06% 1,99% 7,50% 14,20% 13,89% 106,52% 347,90%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2024-04-08

Förvaltarkommentar första kvartalet 2024

Året har börjat starkt för fonden som steg drygt 16% i SEK under första kvartalet.

Bästa bidragsgivare var åter bolagen inom diabetes/obestiasområdet såsom Eli Lilly, Novo Nordisk och Zealand Pharma. I samband med sin kapitalmarknadsdag i början av mars presenterade Novo Nordisk positiv data på oral amycretin, ett obesitasläkemedel med viktnedgång på 13% redan efter 12 veckor och mycket små biverkningar. Även Zealand Pharma kom med mycket starka fas 2-data på MASH (fetlever), utöver viktnedgång, med preparatet Survodutide och aktien steg 30%.

På den negativa sidan finns Evotec, vars aktiekurs gick ner efter att bolagets VD avgick oväntat till följd av icke-rapporterade affärer i bolagets aktie. Vår bedömning är att bolagets verksamhet och positiva utsikter inte påverkas, detta är mer en osäkerhet på kort sikt. Även Bioarctic gick ner på osäkerheter kring målet att behandla 10,000 patienter med Leqembi vid slutet av första kvartalet. Vi är dock positiva på sikt men det tar längre tid på grund av begränsad diagnostikkapacitet.

Generellt är vi mer positiva till sektorn i år, då räntenivåerna stabiliserats och kapitaltillgången för tidiga bio- och medtechbolag åter börjar komma tillbaka. Bland fondens nya innehav för kvartalet finns medtechbolaget Shockwave Medical, som använder elektriska stötvågor för att ta bort förkalkningar hos patienter med kardiovaskulära sjukdomar, samt Immunome som jobbar med tidig forskning inom onkologi med fokus på ADC-läkemedel.

Portföljfördelning 2024-03-31

Geografisk fördelning 2024-03-31

world_map