XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)

Legalt namn: XACT Svenska Småbolag (UCITS ETF)
Sverigeregistrerad Börsnoterad fond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

 
Informationen nedan presenteras i enlighet med EU-förordning 2019/2088, Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

Sammanfattning

Inga mål för hållbar investering

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Investeringsstrategi

Andel av investeringar

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Metoder

Datakällor och databehandling

Begränsningar för metoder och data

Due diligence

Policyer för aktieägarengagemang

Valt referensvärde (Om ett index har valts som ett referensvärde för produkten)

Förändringar