Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Fond Förv.avg. Norman-belopp Risk
0,90% 7 867 SEK 4
1,50% 12 845 SEK 4
1,50% 9 131 SEK 4
1,50% 12 845 SEK 5
1,50% 12 845 SEK 4
0,75% 6 590 SEK 5
0,75% 6 590 SEK 4
0,60% 5 300 SEK 5
0,60% 5 300 SEK 4
0,60% 5 300 SEK 4
1,50% - 5
1,50% 12 845 SEK 4
1,60% 13 655 SEK 4
1,60% 13 655 SEK 4
1,60% 13 655 SEK 4
0,80% 7 017 SEK 4
0,80% 7 017 SEK 4
0,60% 5 300 SEK 4
0,60% 5 300 SEK 4
0,60% 5 300 SEK 4
Fond Förv.avg. Norman-belopp Risk
1,60% - 4
1,60% 13 655 SEK 4
1,85% 15 734 SEK 5
1,85% 15 734 SEK 5
1,85% 15 734 SEK 5
0,95% 8 375 SEK 5
0,95% 8 375 SEK 5
0,60% - 5
0,60% 7 103 SEK 5
1,85% 15 734 SEK 5
1,50% 12 845 SEK 4
1,50% 12 845 SEK 4
1,50% 12 845 SEK 4
0,75% 6 590 SEK 4
0,75% 6 590 SEK 4
0,60% 5 300 SEK 4
0,60% 5 300 SEK 4
0,60% 5 300 SEK 4
1,50% 12 845 SEK 4
0,60% 5 300 SEK 4
Fond Förv.avg. Norman-belopp Risk
1,85% 15 654 SEK 6
1,85% 15 654 SEK 6
1,85% 15 654 SEK 6
0,95% 8 290 SEK 6
0,95% 8 290 SEK 6
0,60% 7 698 SEK 6
1,85% 15 654 SEK 6
0,20% - 4
0,20% - 4
0,20% - 4
0,10% - 4
0,10% - 4
0,10% - 4
0,20% - 4
1,60% 14 138 SEK 4
1,60% 14 138 SEK 4
1,60% 14 138 SEK 4
0,80% 7 017 SEK 4
0,80% 7 528 SEK 4
0,60% 5 300 SEK 4
Fond Förv.avg. Norman-belopp Risk
0,60% 5 818 SEK 4
1,60% 14 138 SEK 4
0,60% 5 473 SEK 4
0,60% 5 473 SEK 4
0,60% 5 473 SEK 4
0,20% 1 969 SEK 4
0,20% 1 969 SEK 4
0,20% 1 969 SEK 4
0,60% - 4
0,60% 5 473 SEK 4
0,20% 1 791 SEK 4
0,20% 1 791 SEK 4
0,20% 1 791 SEK 4
0,10% 899 SEK 4
0,10% 899 SEK 4
0,10% 899 SEK 4
0,20% 1 791 SEK 4
0,20% 1 791 SEK 4
1,85% 15 654 SEK 4
1,85% 15 654 SEK 4
Fond Förv.avg. Norman-belopp Risk
1,85% 15 654 SEK 4
0,95% 8 290 SEK 4
0,95% 8 290 SEK 4
0,60% 5 300 SEK 4
0,60% 5 300 SEK 4
0,60% 5 300 SEK 4
1,85% 15 654 SEK 4
1,85% 15 654 SEK 4
1,60% 14 057 SEK 4
1,60% 14 057 SEK 4
1,60% 14 057 SEK 4
0,80% 7 017 SEK 4
0,80% 7 443 SEK 4
0,60% 5 731 SEK 4
0,60% 5 731 SEK 4
0,60% 5 731 SEK 4
1,60% 14 057 SEK 4
1,70% 14 779 SEK 4
1,70% 14 779 SEK 4
0,85% 7 783 SEK 4
Fond Förv.avg. Norman-belopp Risk
0,85% 7 783 SEK 4
0,45% 4 345 SEK 4
1,50% 14 328 SEK 5
1,50% 14 328 SEK 5
1,50% 14 328 SEK 5
0,75% 6 878 SEK 5
0,75% 6 878 SEK 5
0,60% 8 153 SEK 5
0,60% 8 153 SEK 5
0,60% 6 878 SEK 5
1,50% 14 328 SEK 5
0,80% 7 017 SEK 3
0,40% 3 645 SEK 3
0,80% 7 103 SEK 3
0,60% 5 473 SEK 3
0,60% 5 473 SEK 3
0,60% 5 473 SEK 4
0,30% 2 854 SEK 3
0,30% 2 854 SEK 4
0,30% 2 854 SEK 3
Fond Förv.avg. Norman-belopp Risk
0,60% 5 300 SEK 3
0,60% 5 473 SEK 3
1,50% - 4
1,50% - 4
1,50% - 4
0,75% - 4
0,75% - 4
0,60% - 4
0,60% - 4
0,60% - 4
1,50% - 4
0,40% 3 645 SEK 4
0,40% 3 645 SEK 4
0,40% 3 645 SEK 4
0,20% 1 880 SEK 4
0,20% 1 880 SEK 4
0,20% 1 880 SEK 4
0,40% - 4
0,40% 3 645 SEK 4
0,60% - 4
Fond Förv.avg. Norman-belopp Risk
0,60% - 4
0,60% - 4
0,30% - 4
0,30% - 4
0,30% - 4
0,60% - 4
0,60% 5 300 SEK 4
0,60% 5 300 SEK 4
0,60% 5 300 SEK 4
0,30% 2 678 SEK 4
0,30% 2 678 SEK 4
0,30% 2 678 SEK 4
0,60% 5 300 SEK 4
1,60% 13 655 SEK 4
1,60% 13 655 SEK 4
1,60% 13 655 SEK 4
0,80% 7 017 SEK 4
0,80% 7 017 SEK 4
0,60% 5 300 SEK 4
0,60% 5 300 SEK 4
Fond Förv.avg. Norman-belopp Risk
0,60% 5 300 SEK 4
1,60% 13 655 SEK 4
1,60% 13 655 SEK 4
0,60% 5 559 SEK 4
0,60% 5 559 SEK 4
0,60% 5 559 SEK 4
0,30% 2 942 SEK 4
0,30% 2 942 SEK 4
0,30% 2 678 SEK 4
0,30% 2 942 SEK 4
0,60% 5 559 SEK 4
1,40% 12 111 SEK 4
1,40% 12 111 SEK 4
1,40% 12 111 SEK 4
0,70% 6 162 SEK 4
0,70% 6 162 SEK 4
0,60% 5 386 SEK 4
0,60% 5 386 SEK 4
0,60% 5 386 SEK 4
1,40% 12 111 SEK 4
Fond Förv.avg. Norman-belopp Risk
1,50% 13 007 SEK 5
1,50% 13 007 SEK 5
1,50% 13 007 SEK 5
0,75% 6 761 SEK 5
0,75% 6 761 SEK 5
0,60% 5 473 SEK 5
0,60% 5 473 SEK 5
0,60% 5 473 SEK 5
1,50% 13 007 SEK 5
1,50% 12 845 SEK 4
1,50% 12 845 SEK 4
1,50% 12 845 SEK 4
0,75% 6 590 SEK 4
0,75% 6 590 SEK 4
0,60% 5 300 SEK 4
0,60% 5 300 SEK 4
0,60% 5 300 SEK 4
1,50% 12 845 SEK 4
1,60% 13 655 SEK 4
1,60% 13 655 SEK 4
Fond Förv.avg. Norman-belopp Risk
1,60% 13 655 SEK 4
0,80% 7 017 SEK 4
0,80% 7 017 SEK 4
0,60% 5 300 SEK 4
0,60% 5 300 SEK 4
0,60% 5 300 SEK 4
1,60% 13 655 SEK 4
1,60% 13 655 SEK 5
1,60% 13 655 SEK 5
1,60% 13 655 SEK 5
0,80% 7 017 SEK 5
0,80% 7 017 SEK 5
0,60% 5 300 SEK 6
0,60% 5 300 SEK 5
1,60% 13 655 SEK 5
1,85% 15 813 SEK 4
1,85% 15 813 SEK 5
1,85% 15 813 SEK 4
1,85% 15 892 SEK 5
1,55% 13 250 SEK 4
Fond Förv.avg. Norman-belopp Risk
1,55% 13 250 SEK 4
1,55% 13 735 SEK 4
1,55% 14 820 SEK 4
1,60% 14 218 SEK 4
2,00% 16 838 SEK 4
1,50% 12 845 SEK 4
1,50% 12 845 SEK 4
1,50% 12 845 SEK 4
0,75% 6 590 SEK 4
0,75% 6 590 SEK 4
0,50% 4 432 SEK 4
0,50% 4 432 SEK 4
0,50% 4 432 SEK 4
1,50% 12 845 SEK 4
0,40% 3 821 SEK 4
0,40% 3 821 SEK 4
0,40% 3 821 SEK 4
0,20% 2 058 SEK 4
0,20% 2 058 SEK 4
0,20% 1 791 SEK 4
Fond Förv.avg. Norman-belopp Risk
0,40% 3 821 SEK 4
1,85% 15 654 SEK 4
1,85% 15 654 SEK 4
1,85% 15 654 SEK 4
0,95% 8 290 SEK 4
0,95% 8 290 SEK 4
0,60% 5 300 SEK 4
0,60% 5 300 SEK 4
0,60% 5 300 SEK 4
1,85% 15 654 SEK 4
1,85% 15 654 SEK 4
1,60% 13 735 SEK 4
1,60% 13 735 SEK 5
1,60% 13 655 SEK 4
0,80% 7 103 SEK 5
0,80% 7 103 SEK 4
0,60% 5 386 SEK 5
0,60% 5 386 SEK 4
0,60% 5 386 SEK 4
1,60% 13 655 SEK 5
Fond Förv.avg. Norman-belopp Risk
1,60% 13 735 SEK 4
1,50% 12 926 SEK 5
1,50% - 4
1,50% 12 926 SEK 4
0,70% 6 247 SEK 5
0,50% 4 519 SEK 4
0,30% 3 470 SEK 4
0,10% 1 702 SEK 4
0,60% 6 190 SEK 4
1,50% 12 926 SEK 5
1,50% 12 845 SEK 5
0,75% 6 676 SEK 5
0,75% 6 676 SEK 5
0,60% - 5
0,60% 5 386 SEK 5
1,50% 12 926 SEK 5
1,00% 8 796 SEK 5
0,50% 4 432 SEK 5
0,50% 4 519 SEK 5
1,00% 8 796 SEK 5
Fond Förv.avg. Norman-belopp Risk
0,20% 1 880 SEK 4
0,10% 899 SEK 5
0,10% 988 SEK 4
0,20% 1 791 SEK 4
0,65% 5 731 SEK 5
0,20% 2 058 SEK 5
0,65% 5 731 SEK 5
1,85% 15 654 SEK 4
1,85% 15 654 SEK 5
0,95% 8 290 SEK 5
0,95% 8 290 SEK 4
0,60% 5 300 SEK 5
0,60% 5 300 SEK 4
1,85% 15 654 SEK 5
1,85% 15 654 SEK 4
1,60% 13 655 SEK 4
1,60% 13 655 SEK 4
1,60% 13 655 SEK 4
0,80% 7 017 SEK 4
0,80% 7 017 SEK 4
Fond Förv.avg. Norman-belopp Risk
0,60% 5 300 SEK 4
0,60% 5 300 SEK 4
0,60% 5 300 SEK 4
1,60% 13 655 SEK 4
0,20% 1 791 SEK 4
0,20% 1 791 SEK 4
0,20% 1 791 SEK 4
0,10% 899 SEK 4
0,10% 899 SEK 4
0,10% 899 SEK 4
0,20% - 4
0,20% 1 791 SEK 4
0,60% 5 386 SEK 6
0,60% 5 300 SEK 6
0,60% 5 386 SEK 6
0,60% 5 386 SEK 6
0,15% 1 346 SEK 4
0,30% 2 678 SEK 4
0,20% 1 791 SEK 4
0,10% 988 SEK 4
Fond Förv.avg. Norman-belopp Risk
0,30% 2 942 SEK 5
0,15% 1 524 SEK 5