Datum: 2024-02-29
Fonder: Alla
Risk: Alla
Info: excel - overview' OR '1'='0'
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,39 9,92 57,89 102,19 5
- 0,23 10,81 19,17 70,10 4
- 0,08 29,03 51,60 120,61 3
- 0,35 - 0,50 - 18,81 19,19 5
- 0,43 - 2,19 - 13,48 18,02 4
- 0,04 6,69 6,82 14,35 3
- 0,08 9,36 15,42 32,10 4
- 0,12 12,11 24,45 51,71 4
- 0,16 14,79 33,82 73,05 4
- 0,05 23,68 11,26 - 9,62 2
0,02 - - - -
- 0,43 9,97 2,31 9,51 -
- 0,47 7,59 1,40 23,27 3
0,13 5,58 - 6,69 - 2,81 3
0,25 4,95 13,62 10,21 3
- 0,07 13,01 44,21 63,47 4
- 0,56 11,86 36,64 54,60 4
- 0,81 - 1,94 - 9,61 19,09 2
0,25 - 4,82 8,06 53,81 3
- 0,03 5,09 4,43 3,67 -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,02 5,79 - 0,19 3,21 3
- 4,63 2,57 3,82 3
- 0,66 41,75 - - -
0,01 12,52 39,09 60,17 -
0,21 6,83 42,70 - 3
- 0,43 - - - -
- 0,05 21,50 44,56 84,53 4
0,02 - - - -
- 0,12 29,76 30,41 - -
- 0,54 16,71 38,08 66,55 3
0,16 7,87 19,34 51,00 3
- 0,16 15,32 31,87 88,56 3
0,05 - 28,30 - 27,86 69,20 3
- 0,09 7,35 - - -
- 0,06 4,19 - 7,05 - 4,23 -
- 0,08 19,50 50,32 93,18 5
- 0,02 4,32 10,89 4,50 1
0,01 4,51 4,75 5,68 -
- 0,05 16,86 15,07 54,68 2
- 1,72 8,40 0,61 -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,01 4,42 4,70 5,52 -
0,02 4,31 4,66 5,46 -
- 0,06 4,44 7,82 - -
0,24 24,83 53,37 7,75 3
- 0,06 3,05 - 8,24 - 7,62 2
- 0,04 6,28 5,57 10,26 3
- 0,06 6,98 7,67 15,63 4
- 0,07 7,94 10,32 22,85 3
- 0,09 8,65 12,41 28,42 3
- 0,10 9,49 14,82 34,78 4
- 0,12 10,68 18,39 44,81 4
- 0,14 12,92 25,14 63,08 4
- 0,04 14,79 31,79 78,77 3
0,07 13,99 33,98 80,98 4
0,03 16,33 36,66 81,55 5
0,28 13,69 24,23 55,91 2
- 0,03 5,48 - 2,85 43,78 3
0,26 6,21 11,07 24,33 3
- 0,02 - 1,33 - 4,95 - 9,40 2
- 0,07 6,95 7,32 16,14 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,09 7,89 11,67 27,58 4
- 0,05 7,30 10,73 24,26 4
- 0,13 12,92 27,70 60,11 4
- 0,10 10,49 20,51 50,20 4
- 0,12 17,06 39,80 82,18 5
- 0,14 13,25 27,06 64,45 4
- 0,14 17,16 40,10 82,41 4
- 0,14 13,24 27,06 64,66 4
- 0,15 17,19 39,99 81,29 5
- 0,14 13,29 26,98 64,93 3
- 0,02 1,91 1,69 - 0,03 3
- 0,03 3,87 - 4,10 - 3,29 3
0,01 5,76 5,19 6,79 4
- 0,04 6,03 7,71 8,89 5
0,03 10,11 13,90 43,03 2
- 0,89 - 3,75 - 21,33 28,45 1
- 0,11 11,39 23,10 70,67 3
- 0,25 10,66 18,50 70,36 3
- 0,07 18,12 47,34 98,49 5
- 0,36 4,96 - 7,85 62,12 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,12 8,72 16,07 8,83 3
- 0,37 5,43 - 1,69 19,16 4
0,08 29,44 64,79 125,03 5
- 0,31 - 14,10 - 40,24 - 68,89 -
- 0,42 - 19,59 - 52,18 - 80,70 -
0,33 15,85 39,37 105,61 -
0,44 19,56 47,85 138,00 -
- 0,16 17,89 53,14 103,02 5
0,41 4,33 24,47 43,36 2
- 0,03 4,54 - 4,55 - 3,55 3
0,27 13,54 30,92 76,23 4
- 0,36 2,79 - 0,24 53,45 2
0,25 13,45 25,82 71,35 3
© Svenska Handelsbanken AB (publ)

Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Handelsbankens fonder graderas i sju riskklasser, 1 för lägst risk och 7 för högst risk.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyrer, fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling finns under respektive fond. Handelsbanken reserverar sig mot eventuella fel i informationen.