Fonder i fokus

Pension och försäkring

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,49 21,94 19,19 72,87 4
- 0,21 33,40 49,25 126,28 3
- 1,67 7,52 - 10,33 22,53 5
- 1,47 2,27 - 8,10 18,45 4
0,44 7,68 7,07 15,49 3
0,59 11,84 15,29 33,92 3
0,74 16,17 23,90 54,39 4
0,89 20,56 32,78 76,83 3
- 2,61 17,53 5,74 - 3,45 2
- 0,65 14,06 - 0,23 9,48 -
- 1,34 12,19 6,70 26,20 3
0,28 14,57 41,02 65,47 4
- 0,17 2,48 - 12,90 18,71 2
0,28 5,98 6,20 5,66 -
- 0,13 6,28 0,53 3,51 3
- 0,34 25,01 42,75 87,74 4
- 0,65 17,10 18,07 53,58 3
- 0,09 22,17 34,72 93,08 3
- 2,19 - 24,50 - 23,14 69,78 3
- 0,18 3,27 - 6,54 - 4,31 -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,18 14,29 51,50 99,60 5
- 1,62 16,21 13,78 50,47 2
- 4,39 5,26 6,06 -
- 1,22 21,59 49,31 15,59 3
- 0,38 1,91 - 7,90 - 7,61 2
0,27 7,28 6,11 11,77 2
0,32 8,46 8,18 17,33 4
0,41 10,08 10,58 24,79 3
0,46 11,29 12,58 30,62 3
0,52 12,61 14,83 37,20 4
0,60 14,53 18,15 47,58 3
0,77 18,19 24,43 66,45 4
0,74 20,93 30,56 82,95 4
- 0,04 15,69 21,24 57,37 2
- 0,06 16,03 29,82 82,42 4
- 0,27 9,78 - 6,02 43,60 3
0,18 0,07 - 26,34 30,12 1
0,65 7,93 - 11,69 61,73 2
0,67 15,01 12,11 69,66 3
- 1,61 7,67 2,74 20,82 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,17 33,24 60,52 128,44 5