Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder - Börshandlande fonder (ETF:er)

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 1,01 - 15,94 - 32,82 - 68,04 -
- 1,30 - 21,32 - 43,85 - 79,99 -
1,01 19,92 27,24 104,89 -
1,34 25,24 30,62 135,99 -
1,00 29,19 45,43 115,07 5
- 15,55 20,98 44,41 2
- 0,13 5,52 - 2,61 - 3,17 3
0,81 18,48 25,70 79,82 4
- 20,72 - 2,77 53,25 2
- 22,33 20,23 72,50 4