Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder - Indexförvaltning

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Indexförvaltning
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,28 9,35 7,73 16,93 3
0,39 13,24 15,11 35,83 4
0,50 17,30 22,77 56,81 4
0,59 21,39 30,51 79,90 3
0,61 - - - -
0,58 15,96 15,62 38,25 4
1,56 17,57 38,56 69,57 4
0,91 15,13 29,31 62,74 -
1,55 6,54 30,03 - 3
1,54 6,54 30,02 - 3
0,59 22,89 42,70 90,10 4
1,83 - - - -
0,32 39,28 35,34 - 4
2,14 11,15 16,40 53,98 3
1,79 28,53 27,71 94,06 4
0,26 9,88 8,36 19,01 3
0,27 10,70 10,87 29,74 4
0,39 17,08 24,31 64,09 4
0,52 22,73 35,77 90,19 5
0,50 22,60 35,83 90,29 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,50 22,66 35,91 89,40 5
- 5,33 4,02 0,19 2
2,26 23,25 15,31 77,58 3
2,17 24,24 10,73 75,84 3
0,36 28,48 57,99 128,61 5
0,36 28,47 57,99 119,12 4
- 3,37 - 19,44 - 30,58 - 69,17 -
- 4,59 - 25,77 - 41,43 - 80,94 -
3,44 25,19 23,63 112,97 -
4,59 32,61 25,57 148,18 -
1,21 29,91 38,39 117,76 5
1,21 17,38 17,40 45,43 2
0,22 7,01 - 2,18 - 1,76 3
2,31 21,49 23,42 83,72 4
2,33 23,47 - 5,70 57,65 2
2,10 23,56 17,52 76,03 4