Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder - Räntefonder

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,94 5,48 - 2,78 - 0,18 3
- 0,23 6,54 18,10 14,56 3
0,28 5,98 6,20 5,66 -
- 0,13 6,28 0,53 3,51 3
- 0,03 4,95 3,26 4,37 3
- 0,04 7,05 - - -
- 0,18 3,27 - 6,54 - 4,31 -
- 0,55 9,17 9,84 5,49 1
0,01 4,69 5,43 6,32 -
- 0,63 5,25 7,28 1,55 -
- 4,56 5,30 6,11 -
- 4,39 5,26 6,06 -
- 0,65 10,84 6,09 - -
- 0,38 1,91 - 7,90 - 7,61 2
- 1,01 0,58 - 6,21 - 8,32 2
- 0,32 2,34 2,44 - 0,03 2
- 0,26 3,16 - 3,66 - 3,01 3
- 0,84 8,62 19,68 11,58 3
- 0,32 3,50 - 4,23 - 3,36 3