Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 1,46 26,28 44,85 126,94 4
1,66 13,07 - 4,69 28,07 5
- 0,27 12,20 2,76 28,52 4
- 1,86 - 13,02 - 16,94 - 28,92 2
- 1,03 - - - -
0,10 14,83 4,44 17,53 -
- 0,30 16,23 37,53 67,63 4
- 0,20 13,33 25,57 54,09 4
- 0,04 7,73 - 13,20 21,67 2
- 2,25 8,44 - 4,90 58,29 3
- 0,72 14,64 27,81 62,89 -
- 0,46 7,26 31,33 - 3
- 0,97 21,54 40,79 88,21 4
- 1,45 36,52 32,78 - 4
- 0,21 14,11 20,25 56,54 3
- 0,90 22,06 32,74 92,82 4
0,86 - 19,25 - 21,37 80,92 3
0,05 21,38 49,48 108,21 5
0,50 13,47 17,95 47,80 2
- 1,60 - 4,22 28,92 - 6,19 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,40 21,02 22,88 72,56 4
0,38 24,24 28,96 90,25 4
- 0,73 21,45 17,63 65,56 3
- 0,41 25,27 24,00 91,56 4
- 0,67 20,09 22,86 78,91 4
- 0,52 22,51 - 7,31 51,14 3
- 0,29 15,88 7,19 34,08 3
- 0,20 19,82 - 24,29 35,80 1
- 0,82 18,25 - 11,87 63,77 2
- 0,73 22,34 6,73 73,79 3
- 0,78 21,30 28,08 97,11 5
- 0,35 10,49 10,59 24,58 4
1,57 - 17,57 - 25,39 - 68,18 -
- 1,55 22,36 15,42 107,16 -
- 0,86 23,14 31,50 108,39 5
- 0,74 17,77 16,17 46,44 2
- 1,12 20,20 19,11 81,86 4