Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,40 31,77 46,97 124,64 3
0,79 5,08 - 11,24 20,57 5
0,56 0,86 - 8,85 16,53 4
0,36 12,38 3,50 - 5,44 2
0,37 - - - -
0,37 13,08 - 1,26 7,75 -
0,83 13,97 39,10 63,22 4
0,42 11,05 30,28 52,34 4
0,64 2,18 - 14,10 17,21 2
0,43 - 0,91 4,35 54,61 4
0,28 15,39 31,40 58,55 -
0,39 7,22 35,90 - 3
0,44 23,68 40,88 85,79 4
0,50 35,99 31,63 - 3
1,01 15,99 16,34 52,79 3
0,16 20,47 32,12 90,21 3
1,00 - 25,62 - 24,36 65,85 3
0,41 13,89 51,05 106,52 5
- 1,21 13,04 10,83 46,26 2
0,84 18,03 47,74 14,06 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 1,55 14,71 22,01 63,34 4
- 1,58 17,13 27,47 79,00 4
0,70 14,39 18,45 55,24 2
0,87 14,64 27,10 80,58 4
0,53 13,46 24,59 76,39 5
0,26 8,07 - 8,48 41,35 3
0,47 11,20 3,00 26,18 3
0,30 - 1,92 - 28,68 26,50 1
0,72 6,78 - 13,74 57,76 2
0,80 13,58 8,85 65,49 3
0,66 16,57 34,71 95,35 5
0,41 6,30 1,51 18,24 4
- 1,00 - 14,88 - 29,62 - 66,66 -
1,00 18,14 19,54 93,47 -
0,07 14,47 38,42 93,77 5
0,68 7,47 16,77 41,28 2
0,57 15,73 19,19 70,38 4