2024-05-19
Handelsbanken Fonder

Skriv ut Nyheter från Handelsbanken Fonder

Förändring av antalet Svanenmärkta fonder

Handelsbanken Fonder har valt att inte förnya nedanstående sex fonders Svanenlicens i samband med att Svanen uppdaterar sin märkning per 31 mars 2023. Bakgrunden till beslutet är införandet av EU:s regelverk SFDR (förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn) som innebär en standardisering av fondernas hållbarhetsredovisning, vilket i vår mening gradvis ersatt behovet av andra hållbarhetsmärkningar. Beslutet att inte förnya Svanenmärkningen för dessa fonder påverkar varken fondernas förvaltning eller hållbarhetsarbete.

• Handelsbanken Europa Småbolag
• Handelsbanken Finland Småbolag
• Handelsbanken Hållbar Global Obligation
• Handelsbanken Sverige Tema
• XACT Norden (Criteria) (UCITS ETF)
• XACT Sverige (Criteria) (UCITS ETF)

Märkningen behålls för fonderna som ingår i Hållbar Pension, Handelsbankens Svanenmärkta entrélösning för tjänstepension.

• Handelsbanken Hållbar Energi
• Handelsbanken Sverige Selektiv
• Handelsbanken Global Tema
• Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema

2023-03-31