2024-05-19
Handelsbanken Fonder

Skriv ut Nyheter från Handelsbanken Fonder

Parislinjerade indexfonder redovisas åter som artikel 9.3

Sedan 2021 följer sju av våra indexfonder så kallade Parislinjerade index (Paris Aligned Benchmarks, PAB). Det är index konstruerade för att ligga i linje med utsläppsminskningarna som krävs för att nå målen i Parisavtalet. Övergången till dessa index är ett led i arbetet för att minska våra fondportföljers utsläppsintensitet och ett viktigt steg mot nettonollutsläpp.

Ett Paris Aligned Benchmark är ett index där bolagen väljs ut och viktas så att indexportföljens utsläpp av växthusgaser anpassas till de långsiktiga globala klimatmålen enligt Parisavtalet. Index har som mål att minska utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser och har som utgångspunkt ett koldioxidavtryck som är minst 50% lägre än sitt placeringsunivers och ska sedan löpande minska detta avtryck med ytterligare 7% per år.

Den 30 december 2022 ändrade vi, som en försiktighetsåtgärd mot bakgrund av otydligheter i regelverket Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), redovisningen av våra Parislinjerade indexfonder från artikel 9.3 till artikel 8.

I april 2023 kom dock EU-kommissionen med ett förtydligande vilket klargör att indexfonder som följer ett registrerat EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet (så kallat Paris Aligned Benchmark) möter kraven för att redovisas som artikel 9.3. Detta är ett välkommet klargörande och innebär att vi nu åter kan redovisa våra Parislinjerade indexfonder som artikel 9.3.

Frågor & svar:

Vilka fonder omfattas av den ändrade redovisningen?
Emerging Market Index (Criteria)
Europa Index Criteria
Global Index Criteria
Global Småbolag Index Criteria
Norden Index Criteria
Norge Index Criteria
USA Index Criteria

Behöver jag som sparar i fonderna göra någonting?
Nej, det handlar om hur Handelsbanken Fonder väljer att redovisa vissa indexfonder enligt SFDR och föranleder ingen förändring för dig som kund.

Innebär förändringen att något ändras i de Parislinjerade indexfonderna?
Nej, ingen förändring har skett i förvaltningen. Fonderna förvaltas som tidigare enligt sin målsättning om att ligga i linje med de utsläppsminskningarna som krävs för att nå Parisavtalet.

Kan ni ändra tillbaka redovisningen i framtiden?
Vi har nu fått efterfrågat förtydligande av regelverket och därför kommer vi åter redovisa fonderna som artikel 9.3. Att kraven för redovisningen skulle ändras igen är i dagsläget inte sannolikt. En sådan förändringen skulle i så fall vara ett resultat av förändrad lagstiftning.

Läs mer om vad det innebär att fonder redovisas enligt SFDR:

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Handelsbanken

2023-05-12