Jämför flera fonder

Genom att välja och lägga till fonder kan du jämföra de olika fondernas utveckling i samma graf. Y-axelns procentuella värde anpassas då efter den fond du senast lagt till. Resterande fonder visar en relativ kursutveckling i procent i jämförelse med den senast tillagda fondens procentuella utveckling.

Fondlistan visar, till skillnad från grafen, utvecklingen enbart i form av relativa procenttal för de olika tidsperioderna. Dessa jämförs inte med varandra och är därför ej likvärdiga med uppgifterna i grafen.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Utveckling

I procent inklusive utdelning i USD
Startdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD) Slutdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Jämför flera fonder
BGF US Flexible Equity A2 (USD) Ta bort

Fonder

Fond 2024 1 år 3 år 5 år 10 år
13,54 20,11 23,90 85,57 180,89
För att se utvecklingen för andra tidsperioder, klicka på fondnamnet.