Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,27 22,01 48,03 122,60 5
- 0,51 14,17 17,87 69,17 4
- 1,46 26,28 44,85 126,94 4
1,66 13,07 - 4,69 28,07 5
- 0,27 12,20 2,76 28,52 4
0,16 9,50 8,09 17,51 3
0,23 13,74 15,43 36,85 4
0,31 18,18 23,08 58,39 4
0,38 22,68 30,81 82,16 3
- 1,86 - 13,02 - 16,94 - 28,92 2
- 1,03 - - - -
0,10 14,83 4,44 17,53 -
- 0,21 14,47 13,90 34,84 4
0,11 4,50 - 3,29 - 3,63 3
0,16 6,19 19,57 16,42 3
- 0,30 16,23 37,53 67,63 4
- 0,20 13,33 25,57 54,09 4
- 0,04 7,73 - 13,20 21,67 2
- 2,25 8,44 - 4,90 58,29 3
0,14 6,16 6,85 5,37 -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,01 7,92 2,68 4,48 3
0,01 5,75 4,92 5,54 3
- 1,66 35,31 - - -
- 0,72 14,64 27,81 62,89 -
- 0,46 7,26 31,33 - 3
- 0,45 7,27 31,33 - 3
- 0,45 - - - -
- 0,97 21,54 40,79 88,21 4
- 0,35 - - - -
- 1,45 36,52 32,78 - 4
- 1,06 18,48 30,91 64,81 3
- 0,21 14,11 20,25 56,54 3
- 0,90 22,06 32,74 92,82 4
0,86 - 19,25 - 21,37 80,92 3
0,07 8,34 - - -
0,15 4,72 - 5,85 - 5,02 -
0,05 21,38 49,48 108,21 5
0,22 3,24 12,64 4,55 1
0,04 5,24 6,89 7,67 -
0,50 13,47 17,95 47,80 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,22 0,06 9,91 0,61 -
0,01 5,16 6,81 7,53 -
0,01 5,01 6,73 7,46 -
0,22 5,34 9,36 - -
- 1,60 - 4,22 28,92 - 6,19 3
- 0,02 5,83 - 5,36 - 6,28 2
0,15 8,68 6,89 13,53 3
0,18 9,94 8,63 19,42 4
0,23 11,81 10,68 27,57 3
0,25 13,21 12,47 33,87 3
0,28 14,71 14,47 40,93 4
0,33 16,97 17,35 52,23 4
0,40 21,02 22,88 72,56 4
0,38 24,24 28,96 90,25 4
- 0,73 21,45 17,63 65,56 3
- 0,41 25,27 24,00 91,56 4
- 0,67 20,09 22,86 78,91 4
- 0,52 22,51 - 7,31 51,14 3
- 0,29 15,88 7,19 34,08 3
0,24 0,35 - 3,52 - 8,91 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,16 9,91 8,63 19,47 3
0,17 10,73 10,88 30,18 4
0,19 10,38 10,06 27,46 4
0,30 17,49 24,15 64,94 4
0,30 16,13 18,22 56,01 4
0,41 23,57 35,66 91,69 5
0,40 20,97 24,86 73,81 4
0,43 23,42 35,70 91,92 4
0,40 20,97 24,88 74,04 3
0,43 23,50 35,80 91,10 5
0,39 21,00 24,87 74,02 3
- 0,06 4,18 4,42 - 0,01 2
- 0,02 5,99 - 1,21 - 1,49 3
0,08 6,54 7,41 9,14 5
0,18 5,89 9,28 10,32 5
0,26 16,78 12,54 - 2
0,26 16,78 12,54 47,64 2
- 0,20 19,82 - 24,29 35,80 1
- 0,20 19,82 - 24,29 36,00 1
- 0,82 18,25 - 11,87 63,77 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,73 22,23 11,43 75,80 3
- 0,73 22,34 6,73 73,79 3
- 0,78 21,30 28,08 97,11 5
- 0,07 3,96 18,26 6,87 3
- 0,35 10,49 10,59 24,58 4
- 1,39 26,74 54,62 126,49 5
- 1,40 26,74 54,62 117,08 4
1,57 - 17,57 - 25,39 - 68,18 -
2,08 - 23,56 - 35,55 - 80,12 -
- 1,55 22,36 15,42 107,16 -
- 2,07 28,64 14,59 139,20 -
- 0,86 23,14 31,50 108,39 5
- 0,74 17,77 16,17 46,44 2
- 0,05 6,43 - 1,90 - 1,91 3
- 1,12 20,20 19,11 81,86 4
- 0,49 23,03 - 8,75 56,27 2
- 0,96 20,91 12,38 73,38 4