Extern fond

AXA IMAllCntryAPExJpnSmCpEq QI B (US$)

Legalt namn: AXA IMAllCntryAPExJpnSmCpEq QI B (US$)
Irlandsregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Aktiv strategi är att överträffa index över ett rullande treårsgenomsnitt
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Vi hänvisar till fondens faktablad för fondbolagets egen riskgradering av fonden. Observera att gradering av risk kan skilja sig åt mellan fondbolag, varför riskklasser inte alltid är jämförbara.
Rating: 4
Total Rating™ 
2024-06-30
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating

Graf

I procent inklusive utdelning i USD
Jämför fonder
AXA IMAllCntryAPExJpnSmCpEq QI B (US$) (USD)

Utveckling

Kurs 2024-07-11 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
131,92 USD 0,73% 3,79% 5,06% 10,76% 21,54% 55,33% 66,78%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljfördelning 2024-05-31

Geografisk fördelning 2024-05-31

world_map