Extern fond

Allianz Thesaurus AT EUR

Legalt namn: Allianz Thesaurus AT EUR
Tysklandsregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden investerar minst 70% av sina tillgångar direkt eller indirekt i derivat, i tyska aktier.
Risk: 5/7
Risk  5/7
 
Vi hänvisar till fondens faktablad för fondbolagets egen riskgradering av fonden. Observera att gradering av risk kan skilja sig åt mellan fondbolag, varför riskklasser inte alltid är jämförbara.
Rating: 3
Total Rating™ 
2024-03-31
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
Allianz Thesaurus AT EUR (EUR)

Utveckling

Kurs 2024-04-17 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
1 114,43 EUR -1,67% -1,96% 6,51% 2,46% 8,08% 19,54% 62,51%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljfördelning 2024-02-29

Geografisk fördelning 2024-02-29

world_map