Extern fond

BL-Equities Europe B EUR

Legalt namn: BL-Equities Europe B EUR
Luxemburgregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Investerar i företag med konkurrensfördelar i ledande europeiska branscher.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Vi hänvisar till fondens faktablad för fondbolagets egen riskgradering av fonden. Observera att gradering av risk kan skilja sig åt mellan fondbolag, varför riskklasser inte alltid är jämförbara.
Rating: 2
Total Rating™ 
2024-06-30
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
BL-Equities Europe B EUR (EUR)

Utveckling

Kurs 2024-07-11 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
115,19 EUR 0,43% -0,59% 3,15% 6,20% 10,07% 20,71% 77,04%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljfördelning 2024-05-31

Geografisk fördelning 2024-05-31

world_map