Extern fond

Alfred Berg Gambak R (NOK)

Legalt namn: Alfred Berg Gambak R (NOK)
Norgeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i NOK, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1
2024-04-30 13,52
2023 10,86
2022 -7,17
2021 23,92
2020 18,83
Genomsn. avk. Fond 1
2 år - -
3 år - -
5 år - -
10 år - -
   

Utdelning

Datum NOK
2005-06-16 94,50
2004-06-11 105,00
2003-06-27 45,00
2002-07-16 50,00
2000-06-16 65,00

Branschfördelning 2024-03-31

Största innehav 2024-03-31

DNB Bank ASA 8,30%
Mowi ASA 6,86%
SalMar ASA 6,62%
Kongsberg Gruppen ASA 6,14%
Protector Forsikring ASA 5,92%
Equinor ASA 4,75%
Europris ASA 4,04%
SpareBank 1 SR Bank ASA 3,94%
Sparebanken Vest AS 3,67%
Subsea 7 SA 3,65%

Style Box™ 2024-03-31

Styleboxen belyser en specifik fonds investeringsmål och strategi. Styleboxen är ett hjälpmedel för den som vill få en inblick i den bakomliggande strategi som driver fondens värdeutveckling. Beräkningarna baseras på fondens senast rapporterade innehav. Mer om Style Box

Fakta

Fakta om fonden
Fondbolag Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
Registreringsland Norge
Huvudkategori Aktiefonder
Underkategori Högrisk utland
Fondens startdatum -
Andelsklassens startdatum 1990-11-01
Fondförmögenhet 11 235 MSEK (2024-03-31)
Kursvaluta NOK
Basvaluta NOK
Instrumentgrupp Okompl.
UCITS Ja
ISIN NO0010105489
Kortnamn 000875
Tillgänglig för försäljning Sverige