Extern fond

BGF Nutrition A2 USD

Legalt namn: BGF Nutrition A2 USD
Luxemburgregistrerad (Värdepappersfond)

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

The Fund seeks to maximise total return by investing globally at least 70% of its total assets in the equity securities of companies engaged in any activity forming part of the food and agriculture value chain, including packaging, processing, distribution, technology, food and agriculture related services, seeds, agricultural or food-grade chemicals and food producers. As part of this, the Fund invests in companies which are actively combatting global sustainability challenges within the nutrition theme. The three major sustainable nutrition trends in focus are: the promotion of healthy and sustainable eating choices, delivering efficiencies across global food supply chains, and enabling less resource intensive farming.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Vi hänvisar till fondens faktablad för fondbolagets egen riskgradering av fonden. Observera att gradering av risk kan skilja sig åt mellan fondbolag, varför riskklasser inte alltid är jämförbara.
Rating: 2
Total Rating™ 
2024-06-30
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating

Graf

I procent inklusive utdelning i USD
Jämför fonder
BGF Nutrition A2 USD (USD)

Utveckling

Kurs 2024-07-12 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
12,44 USD 2,05% - - - - - -
* Datum för senaste uppdatering

Portföljfördelning 2024-05-31

Geografisk fördelning 2024-05-31

world_map