Extern fond

abrdnI-Japan Sml Comp Sust Eq A Acc HEUR

Legalt namn: abrdnI-Japan Sml Comp Sust Eq A Acc HEUR
Luxemburgregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är en aktiefond inriktad på småbolag. Åtminstone två tredjedelar av fondens tillgångar investeras i aktier eller värdepapper i japanska bolag eller bolag som har betydande verksamhet i Japan
Risk: 5/7
Risk  5/7
 
Vi hänvisar till fondens faktablad för fondbolagets egen riskgradering av fonden. Observera att gradering av risk kan skilja sig åt mellan fondbolag, varför riskklasser inte alltid är jämförbara.
Total Rating™ 
 
Fonden saknar rating. Det beror på att fonden har funnits kortare tid än tre år eller att den ingår i en kategori som inte betygsätts.
Om Rating

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
abrdnI-Japan Sml Comp Sust Eq A Acc HEUR (EUR)

Utveckling

Kurs 2024-07-12 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
33,43 EUR 0,89% 2,23% 1,10% 11,06% 21,13% 37,43% 98,51%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljfördelning 2024-06-30

Geografisk fördelning 2024-06-30

world_map