Extern fond

BGF World Gold A2

Legalt namn: BGF World Gold A2
Luxemburgregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden investerar i företag verksamma inom guldutvinning. Fonden kan även investera i andra metall- och gruvrelaterade aktier.
Risk: 6/7
Risk  6/7
 
Vi hänvisar till fondens faktablad för fondbolagets egen riskgradering av fonden. Observera att gradering av risk kan skilja sig åt mellan fondbolag, varför riskklasser inte alltid är jämförbara.
Rating: 3
Total Rating™ 
2024-03-31
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating

Graf

I procent inklusive utdelning i EUR
Jämför fonder
BGF World Gold A2 (EUR)

Utveckling

Kurs 2024-04-17 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
34,63 EUR 0,96% 14,10% 24,43% 12,44% -0,94% 49,65% 61,60%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljfördelning 2024-03-31

Geografisk fördelning 2024-03-31

world_map