Extern fond

Atlant Opportunity

Legalt namn: Atlant Opportunity
Sverigeregistrerad alternativ fond (Värdepappersfond)

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i SEK, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1
2024-04-30 2,62
2023 6,14
2022 -4,90
2021 6,71
2020 5,85
Genomsn. avk. Fond 1
2 år - -
3 år - -
5 år - -
10 år - -
   

Största innehav 2024-04-30

Forward Foreign Exchange, EUR to SEK, Settle: 22/05/2024 Purchased 28,22%
Forward Foreign Exchange, USD to SEK, Settle: 22/05/2024 Purchased 16,76%
Forward Foreign Exchange, NOK to SEK, Settle: 22/05/2024 Purchased 6,92%
Sws 4,95%
Swedbank AB (publ) 5.625% 4,24%
Gs 0 Perp Cert 3,70%
SG Issuer S.A. 3,70%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 3,61%
Leonteq Sec Zcpn 05.03.27 Sek 2,91%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.125% 2,84%

Style Box™ 2024-04-30

Styleboxen belyser en specifik fonds investeringsmål och strategi. Styleboxen är ett hjälpmedel för den som vill få en inblick i den bakomliggande strategi som driver fondens värdeutveckling. Beräkningarna baseras på fondens senast rapporterade innehav. Mer om Style Box

Fakta

Fakta om fonden
Fondbolag Atlant Fonder AB
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Alternativa fonder
Underkategori Hedgefond, övriga
Fondens startdatum -
Andelsklassens startdatum 2016-01-01
Fondförmögenhet 5 637 MSEK (2024-04-30)
Kursvaluta SEK
Basvaluta SEK
Instrumentgrupp Kompl.
UCITS Ja
ISIN SE0007871488
Kortnamn -
Tillgänglig för försäljning Sverige