Extern fond

Arcturus A

Legalt namn: Arcturus A
Sverigeregistrerad alternativ fond (Specialfond)

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Arcturus är en global long/kort aktiehedgefond, med fokus på marknaderna i Europa och USA. Strategin är att aktivt variera risknivån utifrån marknadsförutsättningarna och att prioritera hög framför stabil avkastning under perioder av stark övertygelse. Bolagets investeringsstrategier baseras på marknadsinriktad makroanalys och fundamental aktieanalys. Analysen syftar till att identifiera marknadspåverkande faktorer som har en hög sannolikhet att utvecklas annorlunda än vad som är diskonterat.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Vi hänvisar till fondens faktablad för fondbolagets egen riskgradering av fonden. Observera att gradering av risk kan skilja sig åt mellan fondbolag, varför riskklasser inte alltid är jämförbara.
Total Rating™ 
 
Fonden saknar rating. Det beror på att fonden har funnits kortare tid än tre år eller att den ingår i en kategori som inte betygsätts.
Om Rating

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Arcturus A (SEK)

Utveckling

Kurs 2019-02-28 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
88,88 SEK - 1,00% 1,00% - 0,91% - -
* Datum för senaste uppdatering