Extern fond

BlueOrchard Microfinance H SEK H

Legalt namn: BlueOrchard Microfinance H SEK H
Luxemburgregistrerad räntefond (Specialfond)

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

The Sub-Fund seeks primarily, as its core objective as a sustainable investment fund in accordance with Article 9 of EU Regulation 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation of 2019 or SFDR) to contribute to economic, environmental and socialdevelopment and to improve access to financial services to those at the bottom of thepyramid as well as small and medium enterprises, mainly in emerging markets.
Risk: 1/7
Risk  1/7
 
Vi hänvisar till fondens faktablad för fondbolagets egen riskgradering av fonden. Observera att gradering av risk kan skilja sig åt mellan fondbolag, varför riskklasser inte alltid är jämförbara.
Total Rating™ 
 
Fonden saknar rating. Det beror på att fonden har funnits kortare tid än tre år eller att den ingår i en kategori som inte betygsätts.
Om Rating

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
BlueOrchard Microfinance H SEK H (SEK)

Utveckling

Kurs 2024-06-28 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
11 885,90 SEK 0,03% 0,47% 1,26% 2,45% 5,18% 14,81% -
* Datum för senaste uppdatering

Portföljfördelning 2024-04-30

Geografisk fördelning 2024-04-30

world_map