Extern fond

BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 EUR Hedged

Legalt namn: BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 EUR Hedged
Luxemburgregistrerad aktiefond (Värdepappersfond)

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i EUR, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1
2024-04-30 3,82
2023 29,38
2022 -53,08
2021 0,21
2020 111,53
Genomsn. avk. Fond 1
2 år - -
3 år - -
5 år - -
10 år - -
   

Branschfördelning 2024-04-30

Största innehav 2024-04-30

NVIDIA Corp 7,91%
Synopsys Inc 3,47%
ASM International NV 2,78%
SK Hynix Inc 2,75%
Pure Storage Inc Class A 2,48%
MongoDB Inc Class A 2,00%
Informa PLC 1,97%
Spotify Technology SA 1,78%
Wolters Kluwer NV 1,77%
KLA Corp 1,69%

Style Box™ 2024-04-30

Styleboxen belyser en specifik fonds investeringsmål och strategi. Styleboxen är ett hjälpmedel för den som vill få en inblick i den bakomliggande strategi som driver fondens värdeutveckling. Beräkningarna baseras på fondens senast rapporterade innehav. Mer om Style Box

Fakta

Fakta om fonden
Fondbolag Blackrock (Luxembourg) S.A.
Registreringsland Luxemburg
Huvudkategori Aktiefonder
Underkategori Högrisk utland
Fondens startdatum -
Andelsklassens startdatum 2018-09-04
Fondförmögenhet 27 997 MSEK (2024-04-30)
Kursvaluta EUR
Basvaluta USD
Instrumentgrupp Kompl.
UCITS Ja
ISIN LU1861216510
Kortnamn -
Tillgänglig för försäljning Sverige