Extern fond

Adrigo Small & Midcap L/S C

Legalt namn: Adrigo Small & Midcap L/S C
Luxemburgregistrerad (Specialfond)

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

  • Kan handlas på internet
  • Kan handlas i mobilen
  • Månadssparande
  • Öppen för nysparande
Minsta startbelopp 50 000 SEK
Minsta månadssparande 1 000 SEK
Kursnotering och handel , se nedan Månatl.
Bryttid för handel * 11:00
* Om du fondsparar i en fondförsäkring genomförs köpet eller försäljningen normalt två bankdagar efter du lagt ordern.
** Vid köp dras likvid från ditt konto sista bankdagen i månaden när ordern registreras.

Kursnotering och handel

Observera att fonden inte handlas dagligen. Det innebär att fonden har andra rutiner för handel. Lägg order via Handelsbanken i god tid före specificerad handelsdag. Likviddag är fondbolagets utbetalningsdag plus en till två bankdagar. Det går bra att lägga en köporder långt innan handelsdagen, men tänk på att likvid dras från ditt konto redan i samband med orderläggningen.

Avgifter

Insättningsavgift 0%*
Uttagsavgift 0%*
Bytesavgift 0%*
Förvaltningsavgift 1 1,0%
1 I mån av tillgänglighet visas verklig uttagen förvaltningsavgift i procent av genomsnittlig fondförmögenhet. I annat fall visas maximal tillåten förvaltningsavgift enligt fondbestämmelserna.
*  För fonder som inte förvaltas av Handelsbanken kan andra avgifter förekomma. Se fondens faktablad.