Extern fond

Adrigo Small & Midcap L/S C

Legalt namn: Adrigo Small & Midcap L/S C
Luxemburgregistrerad (Specialfond)

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fondens målsättning är att uppnå en god absolut avkastning till en lägre risk än aktiemarknadens. Fonden är en s k hedgefond och jämför sig i sin förvaltning inte med ett marknadsindex utan med den riskfria räntan, här definierad som STIBOR 30 dagar.
Risk: 5/7
Risk  5/7
 
Vi hänvisar till fondens faktablad för fondbolagets egen riskgradering av fonden. Observera att gradering av risk kan skilja sig åt mellan fondbolag, varför riskklasser inte alltid är jämförbara.
Total Rating™ 
 
Fonden saknar rating. Det beror på att fonden har funnits kortare tid än tre år eller att den ingår i en kategori som inte betygsätts.
Om Rating

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Adrigo Small & Midcap L/S C (SEK)

Utveckling

Kurs 2024-06-28 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
2 681,09 SEK 0,02% -5,43% 5,62% 12,54% 42,14% - -
* Datum för senaste uppdatering

Portföljfördelning 2023-12-31

Geografisk fördelning 2023-12-31

world_map