Extern fond

Alfred Berg Nordisk Lik Plus E

Legalt namn: Alfred Berg Nordisk Lik Plus E
Norgeregistrerad räntefond (Värdepappersfond)

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss ACC är en kort räntefond som investerar i certifikat, obligationer och placeringar på konto hos kreditinstitut utgivna av nordiska emittenter. Utställarna av instrumenten är primärt stater, kommuner, landsting, industriföretag och finansiella institutioner som har en kreditrisk som lägst investment grade, BBB‐/Baa3 eller bättre. Minst 75 % av portföljen ska investeras i certifikat eller obligationer utgivna av emittenter med ett kreditbetyg från minst ett licensierat kreditvärderingsinstitut. Portföljens sammansättning kommer att vara ett resultat av förvaltarens syn på den enskilda emittentens kvalitet, relativa värde mellan emittenter, sektorer och marknader samt eventuella förändringar i marknadsstrukturen och ramverket. Investeringar i annan valuta än i utländsk valuta valutasäkras. Ränterisken i Fonden, mätt som modifierad duration, kommer normalt att vara låg och kommer alltid att vara mellan 0 och 1.
Risk: 1/7
Risk  1/7
 
Vi hänvisar till fondens faktablad för fondbolagets egen riskgradering av fonden. Observera att gradering av risk kan skilja sig åt mellan fondbolag, varför riskklasser inte alltid är jämförbara.
Total Rating™ 
 
Fonden saknar rating. Det beror på att fonden har funnits kortare tid än tre år eller att den ingår i en kategori som inte betygsätts.
Om Rating

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Alfred Berg Nordisk Lik Plus E (SEK)

Utveckling

Kurs 2024-07-11 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
106,91 SEK 0,13% 0,36% 1,27% 2,90% 5,62% - -
* Datum för senaste uppdatering

Portföljfördelning 2024-05-31

Geografisk fördelning 2024-05-31

world_map