Fonder i fokus

Pension och försäkring

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,63 9,73 52,98 112,92 5
0,76 20,61 17,04 71,13 4
0,40 31,77 46,97 124,64 3
0,79 5,08 - 11,24 20,57 5
0,56 0,86 - 8,85 16,53 4
- 0,45 6,65 6,35 14,70 3
- 0,82 9,99 14,05 32,45 3
- 1,19 13,43 22,04 52,01 4
- 1,55 16,88 30,23 73,34 3
0,36 12,38 3,50 - 5,44 2
0,37 13,08 - 1,26 7,75 -
0,67 10,35 5,41 24,12 3
0,59 6,89 - 2,01 0,91 3
0,37 7,78 19,30 15,93 3
0,83 13,97 39,10 63,22 4
0,42 11,05 30,28 52,34 4
0,64 2,18 - 14,10 17,21 2
0,43 - 0,91 4,35 54,61 4
- 0,18 5,87 6,05 5,56 -
- 6,22 0,41 3,36 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,15 44,01 - - -
0,39 7,22 35,90 - 3
0,44 23,68 40,88 85,79 4
0,50 35,99 31,63 - 3
0,41 16,87 34,12 67,04 3
1,01 15,99 16,34 52,79 3
0,16 20,47 32,12 90,21 3
1,00 - 25,62 - 24,36 65,85 3
0,06 3,17 - 6,76 - 4,56 -
0,41 13,89 51,05 106,52 5
- 1,21 13,04 10,83 46,26 2
0,01 4,40 5,26 6,05 -
0,84 18,03 47,74 14,06 3
0,09 2,10 - 8,07 - 7,76 2
- 0,43 6,56 5,60 11,18 2
- 0,55 7,46 7,50 16,55 4
- 0,75 8,60 9,60 23,69 3
- 0,87 9,51 11,38 29,25 3
- 1,01 10,51 13,42 35,56 4
- 1,20 11,94 16,40 45,47 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 1,55 14,71 22,01 63,34 4
- 1,58 17,13 27,47 79,00 4
0,70 14,39 18,45 55,24 2
0,87 14,64 27,10 80,58 4
0,53 13,46 24,59 76,39 5
0,26 8,07 - 8,48 41,35 3
0,47 11,20 3,00 26,18 3
- 0,49 7,07 7,35 17,42 3
- 0,54 7,82 10,66 27,94 4
- 0,64 7,81 9,56 24,38 4
- 1,03 13,68 25,02 60,14 4
- 1,12 11,65 17,90 49,91 4
- 1,51 18,75 36,47 83,48 5
- 1,49 14,99 24,06 64,71 4
- 1,44 18,80 36,76 84,02 5
- 1,49 14,97 24,07 64,92 3
- 1,43 18,94 36,75 83,08 5
- 1,49 15,00 24,00 64,96 3
0,20 2,91 2,45 - 0,23 2
- 1,40 11,09 10,72 - 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,30 - 1,92 - 28,68 26,50 1
0,72 6,78 - 13,74 57,76 2
0,90 13,43 13,07 65,04 3
0,80 13,58 8,85 65,49 3
0,66 16,57 34,71 95,35 5
0,63 8,78 19,98 12,07 3
0,41 6,30 1,51 18,24 4
0,38 31,87 58,40 126,70 5
0,18 5,74 12,24 109,13 5
0,34 16,82 51,09 74,39 -
- 0,27 18,85 23,03 51,35 2
0,61 12,14 12,32 - 4
0,08 - 5,44 - 9,08 - -
- 0,49 9,29 - 16,00 28,89 -
0,02 6,69 6,58 9,36 4
- 0,12 4,71 0,62 3,31 3
- 0,31 21,39 34,87 81,04 4
- 0,20 3,23 - 5,21 - 4,17 2