Fonder i fokus

Pension och försäkring

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
1,11 25,30 52,71 126,80 5
- 0,31 14,38 17,32 69,29 4
- 0,22 27,23 45,48 127,27 4
- 1,04 13,70 - 7,34 30,28 5
- 0,20 11,61 0,06 30,45 4
- 0,23 9,79 7,83 17,38 3
- 0,49 14,14 14,94 36,56 4
- 0,75 18,70 22,32 57,89 4
- 1,00 23,33 29,77 81,41 3
- 1,82 - 8,88 - 18,68 - 28,56 2
0,05 - - - -
0,45 14,64 1,40 15,58 -
- 0,33 14,88 11,39 36,01 4
0,30 3,49 - 4,13 - 4,19 3
0,13 4,91 17,47 14,73 3
0,30 16,75 38,20 68,38 4
0,11 12,65 24,74 55,34 4
0,28 9,35 - 11,76 22,66 2
0,36 8,05 - 2,31 62,24 3
0,02 6,18 6,55 5,39 -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,07 7,99 2,65 4,60 3
- 0,33 33,40 - - -
0,82 10,67 31,32 - 3
- 0,86 - - - -
0,02 23,25 41,04 90,75 4
0,65 - - - -
- 0,83 37,54 33,89 - 4
- 0,38 18,65 29,98 65,17 3
- 0,19 14,69 20,42 59,02 3
- 0,45 21,75 32,23 93,96 4
- 0,10 - 20,53 - 20,73 82,95 3
0,10 4,67 - 5,64 - 4,68 -
- 0,25 23,98 49,73 105,76 5
- 2,48 12,13 15,10 50,85 2
0,04 5,04 6,67 7,43 -
- 1,02 - 1,24 27,23 - 6,06 3
0,13 5,98 - 5,17 - 5,96 2
- 0,18 8,88 6,72 13,50 3
- 0,29 10,17 8,37 19,35 4
- 0,45 12,09 10,28 27,41 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,57 13,53 11,97 33,65 3
- 0,68 15,06 13,88 40,63 4
- 0,85 17,36 16,61 51,80 4
- 1,14 21,45 21,92 71,90 4
- 1,32 24,64 27,70 89,82 4
0,01 22,91 20,02 67,75 3
0,04 26,48 25,47 93,45 4
0,96 21,11 25,43 84,09 4
0,67 25,80 - 5,01 53,92 3
0,61 20,61 7,68 36,86 3
- 0,29 10,39 8,89 20,31 3
- 0,33 11,29 11,13 31,33 4
- 0,34 10,68 9,82 27,50 4
- 0,84 18,10 23,94 66,09 4
- 0,76 16,54 17,63 55,79 4
- 1,22 24,21 35,04 92,55 5
- 1,10 21,41 23,92 73,13 4
- 1,29 23,95 34,95 92,51 5
- 1,11 21,40 23,92 73,36 3
- 1,29 24,03 35,06 91,60 5
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 1,09 21,43 23,92 73,38 3
0,11 4,35 4,49 0,37 2
- 0,44 17,39 12,54 - 2
0,87 24,92 - 20,71 39,30 1
0,46 21,40 - 8,24 69,36 2
0,60 23,76 15,17 80,78 3
0,40 24,46 10,48 78,57 3
0,86 24,10 33,35 105,69 5
- 0,06 3,38 16,75 6,62 3
- 0,17 10,16 7,57 24,98 4
0,10 29,19 56,12 129,84 5
0,40 29,95 18,41 124,28 5
- 0,05 20,54 50,94 78,07 -
- 1,00 13,75 17,73 44,49 2
0,71 20,89 16,24 - 4
- 0,05 1,50 - 9,41 - -
- 0,59 39,31 - 20,50 32,72 -
0,01 7,09 7,80 10,52 4
0,09 7,37 1,86 4,36 3
- 0,84 17,27 34,57 82,46 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,12 6,95 - 2,37 - 2,23 2