Välj sparform

Handelsbanken Europa Selektiv

Legalt namn: Handelsbanken Europa Selektiv (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar på lång sikt i 16 till 35 aktier utgivna av europeiska företag och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Vårt fokus är att konstruera en portfölj av kvalitetsbolag med varierande drivkrafter och goda utsikter samt en rimlig värdering.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
David Cederberg

Förvaltare

David Cederberg Har varit i branschen sedan -. Förvaltat fonden sedan 1 juni 2023.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 4
Total Rating™ 
2024-01-31
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  2023-09-30
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
15 654 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Europa Selektiv (SEK)

Utveckling

Kurs 2024-02-28 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
406,73 SEK 0,89% 0,97% 8,23% 4,25% 11,86% 54,60% 102,74%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2024-01-08

Förvaltarkommentar fjärde kvartalet 2023

Fonden utvecklades positivt under kvartalet och steg med 5,5% i SEK. Främsta bidragsgivare under perioden har varit ett nytt innehav, Experian, samt innehaven i ASML, Assa Abloy, Infineon och Ashtead. Vi ser god tillväxtpotential i Experian drivet av deras stora mängder data som är en ekonomisk resurs för att skapa tjänster inom kreditbedömning och finansiell hälsa.

Vi har bytt ut Reckitt Benckiser mot Richemont, Schneider Electric mot Kone och Adidas mot JD Sports.
Vi har även avyttrat Gamma Communications samt minskat innehavet i AstraZeneca och tagit in Roche i portföljen. Investeringen i Richemont baseras på bedömning om lönsam tillväxt de närmsta åren samtidigt som att värderingen till präglas av oron kring försäljningen av Farfetch samt förväntad relativt svag tillväxt i närtid.

Innehavet i Edenred har tyngt utvecklingen i kvartalet drivet av en oro kring franska konkurrensmyndigheters utredning av marknaden för måltidskuponger. Vår bedömning är att eventuella nya regleringar har begränsad påverkan på Edenreds vinst, särskilt i jämförelse med den tillväxt bolaget levererar kontinuerligt.

Inom industrisektorn ser vi Kone som ett attraktivt bolag med starka kassaflöden från service och eftermarknad. Nuvarande värdering anser vi väl reflekterar riskerna och problemen i den kinesiska marknaden. Vi ser JD Sports som ett intressant tillväxtbolag inom konsumentvaror med utrymme för fortsatta butiksöppningar och flexibilitet att följa trenderna inom sko-mode, där för närvarande Nike är dominerande.

För halvledarsektorn ser vi en ljusning där Infineons senaste kvartalsrapport indikerar att en ny tillväxtfas kan synas under 2024, vilket även förväntas gynna ASML under slutet av 2024 och in i 2025.

Portföljfördelning 2024-01-31

Geografisk fördelning 2024-01-31

world_map