Handelsbanken Norden Selektiv

Legalt namn: Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är aktivt förvaltad och investerar på lång sikt i 16-35 aktier utgivna av företag i Danmark, Finland, Norge och Sverige och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Vårt fokus är att konstruera en portfölj av kvalitetsbolag med varierande drivkrafter och goda utsikter samt en rimlig värdering.

Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Yvonne Sörberg

Förvaltare

Yvonne Sörberg Har varit i branschen sedan 1994. Förvaltat fonden sedan 20 maj 2019.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Rating: 5
Total Rating™ 
2024-01-31
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating
EuapIndicator:1
SFDR
 
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar men har inte hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden bland annat tar hänsyn till miljö och klimat samt mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).
  2023-09-30
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Norman-belopp
15 654 SEK
2022-12-31
Norman-beloppet är ett nyckeltal framtaget för att visa vilken effekt avgifterna i en fond får på ett långsiktigt sparande. Nyckeltalet, som baseras på historiska avgifter och antaganden om årlig avkastning, beräknas för ett sparande på 1 000 kronor per månad under 10 år. Norman-beloppet är framtaget av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Norden Selektiv (SEK)

Utveckling

Kurs 2024-02-28 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
693,75 SEK 0,67% 4,15% 10,76% 3,84% 16,33% 81,55% 235,14%
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2024-01-08

Förvaltarkommentar fjärde kvartalet 2023

Fonden utvecklades positivt under kvartalet och steg med drygt 9 % i SEK, något bättre än sitt jämförelseindex. Flera innehav i verkstadssektorn hade en positiv utveckling.

De innehav som bidrog mest till fondens avkastning var Hexagon, Volvo, Novozymes och Assa Abloy som alla levererade stabila rapporter för det tredje kvartalet och Hexagon har studsat tillbaka efter att aktien har varit ifrågasatt. Störst negativ påverkan kom från Netcompany och Astra Zeneca, där Netcompany tyngdes av fortsatt svag efterfrågan inom den danska konsultverksamheten och Astra Zeneca släppte en rapport för det tredje kvartalet som visade på lägre tillväxt för några av bolagets läkemedel.

Fonden har under perioden tagit in två nya innehav, Sandvik och Nibe. Sandvik är en global ledare inom gruvutrustning, med stor andel eftermarknadsförsäljning, samt verktygssystem för generell industritillverkning. Sandvik har ledande marknadspositioner och en relativt låg värdering relativt övriga verkstadssektorn. Värmepumpsbolaget Nibe har idag en mer rimlig värdering och efterfrågan på effektiva klimatlösningar drivs på lång sikt av energiomställningen inom fler geografier. Fonden har avyttrat innehaven i Borregaard samt Afry.

Inför 2024 blir det viktigt att se att innehavsbolagen har konkurrenskraftiga erbjudanden som står sig även i en svagare makroekonomisk miljö. En positiv utveckling för marknadsandelar, lönsamhet och kassaflöden blir fortsatt avgörande för uthållig vinsttillväxt.

Portföljfördelning 2024-01-31

Geografisk fördelning 2024-01-31

world_map