Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,63 9,73 52,98 112,92 5
0,76 20,61 17,04 71,13 4
0,40 31,77 46,97 124,64 3
0,79 5,08 - 11,24 20,57 5
0,56 0,86 - 8,85 16,53 4
- 0,45 6,65 6,35 14,70 3
- 0,82 9,99 14,05 32,45 3
- 1,19 13,43 22,04 52,01 4
- 1,55 16,88 30,23 73,34 3
0,36 12,38 3,50 - 5,44 2
0,37 - - - -
0,37 13,08 - 1,26 7,75 -
0,67 10,35 5,41 24,12 3
0,59 6,89 - 2,01 0,91 3
0,37 7,78 19,30 15,93 3
0,83 13,97 39,10 63,22 4
0,42 11,05 30,28 52,34 4
0,64 2,18 - 14,10 17,21 2
0,43 - 0,91 4,35 54,61 4
- 0,18 5,87 6,05 5,56 -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 6,22 0,41 3,36 3
0,01 4,92 3,22 4,31 3
0,15 44,01 - - -
0,28 15,39 31,40 58,55 -
0,39 7,22 35,90 - 3
0,71 - - - -
0,44 23,68 40,88 85,79 4
0,22 - - - -
0,50 35,99 31,63 - 3
0,41 16,87 34,12 67,04 3
1,01 15,99 16,34 52,79 3
0,16 20,47 32,12 90,21 3
1,00 - 25,62 - 24,36 65,85 3
0,10 6,72 - - -
0,06 3,17 - 6,76 - 4,56 -
0,41 13,89 51,05 106,52 5
0,15 9,99 10,03 5,91 1
0,01 4,69 5,43 6,31 -
- 1,21 13,04 10,83 46,26 2
0,12 6,21 7,60 2,05 -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,01 4,57 5,31 6,11 -
0,01 4,40 5,26 6,05 -
0,23 11,39 5,98 - -
0,84 18,03 47,74 14,06 3
0,09 2,10 - 8,07 - 7,76 2
- 0,43 6,56 5,60 11,18 2
- 0,55 7,46 7,50 16,55 4
- 0,75 8,60 9,60 23,69 3
- 0,87 9,51 11,38 29,25 3
- 1,01 10,51 13,42 35,56 4
- 1,20 11,94 16,40 45,47 3
- 1,55 14,71 22,01 63,34 4
- 1,58 17,13 27,47 79,00 4
0,70 14,39 18,45 55,24 2
0,87 14,64 27,10 80,58 4
0,53 13,46 24,59 76,39 5
0,26 8,07 - 8,48 41,35 3
0,47 11,20 3,00 26,18 3
0,23 1,67 - 6,14 - 8,02 2
- 0,48 6,91 6,88 16,54 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,54 7,66 10,16 26,99 3
- 0,64 7,81 9,56 24,38 4
- 1,03 13,51 24,45 58,94 4
- 1,12 11,65 17,90 49,91 4
- 1,51 18,57 35,86 82,10 5
- 1,49 14,99 24,06 64,71 4
- 1,44 18,62 36,14 82,64 4
- 1,49 14,97 24,07 64,92 3
- 1,43 18,75 36,14 81,72 5
- 1,49 15,00 24,00 64,96 3
0,20 2,91 2,45 - 0,23 2
0,04 3,23 - 3,82 - 3,15 3
- 0,04 5,72 5,71 7,37 4
- 0,09 4,95 7,64 8,97 5
- 1,39 11,09 10,73 42,38 2
0,30 - 1,92 - 28,68 26,50 1
0,72 6,78 - 13,74 57,76 2
0,90 13,43 13,07 65,04 3
0,80 13,58 8,85 65,49 3
0,66 16,57 34,71 95,35 5
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,63 8,78 19,98 12,07 3
0,41 6,30 1,51 18,24 4
0,38 31,87 58,40 126,70 5
- 1,00 - 14,88 - 29,62 - 66,66 -
- 1,32 - 20,07 - 40,37 - 78,77 -
1,00 18,14 19,54 93,47 -
1,33 22,91 20,37 119,07 -
0,07 14,47 38,42 93,77 5
0,68 7,47 16,77 41,28 2
0,04 3,67 - 4,34 - 3,46 3
0,57 15,73 19,19 70,38 4
- 0,05 2,81 - 10,66 50,32 2
0,57 16,27 15,48 66,23 3