Extern fond

Atlant Stability

Legalt namn: Atlant Stability
Sverigeregistrerad alternativ fond (Specialfond)

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

  • Kan handlas på internet
  • Kan handlas i mobilen
  • Månadssparande
  • Öppen för nysparande
Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta månadssparande 100 SEK
Kursnotering och handel , se nedan Dagl.
Bryttid för handel * 11:00
* Om du fondsparar i en fondförsäkring genomförs köpet eller försäljningen normalt två bankdagar efter du lagt ordern.

Kursnotering och handel

Beroende på fondens handelsrutiner och helgdagar kan kursdatum skilja sig från dagens datum. Likviddag: 5-8 bankdagar från affärsdatum.

Beroende av orderhandläggning hos fondbolaget kan banken inte garantera att ordern utförs vid ett visst datum utan anger endast ett beräknat kursdatum.

Avgifter

Insättningsavgift 0%*
Uttagsavgift 0%*
Bytesavgift 0%*
Förvaltningsavgift 1 0,5%
1 I mån av tillgänglighet visas verklig uttagen förvaltningsavgift i procent av genomsnittlig fondförmögenhet. I annat fall visas maximal tillåten förvaltningsavgift enligt fondbestämmelserna.
*  För fonder som inte förvaltas av Handelsbanken kan andra avgifter förekomma. Se fondens faktablad.