Extern fond

Atlant Stability

Legalt namn: Atlant Stability
Sverigeregistrerad alternativ fond (Specialfond)

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Utveckling

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i SEK, efter avgifter. Om fonden lämnar utdelning är utvecklingen beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond 1
2024-04-30 2,82
2023 6,02
2022 -2,81
2021 3,45
2020 2,07
Genomsn. avk. Fond 1
2 år - -
3 år - -
5 år - -
10 år - -
   

Utdelning

Datum SEK
2012-06-15 14,24
2010-06-16 10,34
2009-06-16 0,54

Största innehav 2024-04-30

Forward Foreign Exchange, EUR to SEK, Settle: 22/05/2024 Purchased 20,23%
Forward Foreign Exchange, USD to SEK, Settle: 22/05/2024 Purchased 15,66%
Sws 12,01%
Forward Foreign Exchange, NOK to SEK, Settle: 22/05/2024 Purchased 9,47%
DnB Bank ASA 4.875% 3,61%
Swedbank AB (publ) 5.625% 3,35%
Sagax AB 2.25% 3,07%
Forward Foreign Exchange, SEK to EUR, Settle: 22/05/2024 Purchased 2,67%
Arjo AB (Publ) 2,60%
Hexagon AB 5.017% 2,55%

Style Box™ 2023-12-31

Styleboxen belyser en specifik fonds investeringsmål och strategi. Styleboxen är ett hjälpmedel för den som vill få en inblick i den bakomliggande strategi som driver fondens värdeutveckling. Beräkningarna baseras på fondens senast rapporterade innehav. Mer om Style Box

Fakta

Fakta om fonden
Fondbolag Atlant Fonder AB
Registreringsland Sverige
Huvudkategori Alternativa fonder
Underkategori Hedgefond, övriga
Fondens startdatum -
Andelsklassens startdatum 2008-10-03
Fondförmögenhet 1 505 MSEK (2024-04-30)
Kursvaluta SEK
Basvaluta SEK
Instrumentgrupp Kompl.
UCITS Nej
ISIN SE0002623553
Kortnamn 001259
Tillgänglig för försäljning Sverige