Extern fond

Arabesque-Glb ESG momt Flex Allc SEK

Legalt namn: Arabesque-Glb ESG momt Flex Allc SEK
Luxemburgregistrerad (Värdepappersfond)

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

The objective of the sub-Fund is long-term capital appreciation through investments into a sustainable equity universe (Arabesque Investment Universe) and cash instruments. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund uses as benchmark the MSCI ACWI Index for performance comparison only. The benchmark index does not take into account the environmental and social characteristics of the Sub-Fund. The Fund Manager chooses, regularly reviews and, if necessary, adjusts the composition of the portfolio in accordance with the criteria specified in the investment policy. The past performance of the Sub-Fund shall be indicated in the relevant "Key Investor Information Document". As a general rule, past results offer no guarantee of future performance. There can be no guarantee that the Sub-Fund’s objectives will be achieved.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Vi hänvisar till fondens faktablad för fondbolagets egen riskgradering av fonden. Observera att gradering av risk kan skilja sig åt mellan fondbolag, varför riskklasser inte alltid är jämförbara.
Rating: 4
Total Rating™ 
2024-06-30
Ratingen visar vilka fonder som historiskt sett haft bäst utveckling i sin kategori, i förhållande till risk. Den presenteras i form av antal stjärnor (1-5) där 5 är bäst. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
Om Rating

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Arabesque-Glb ESG momt Flex Allc SEK (SEK)

Utveckling

Kurs 2024-07-17 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
184,23 SEK 0,92% 0,99% 2,53% 13,75% 17,47% 49,12% -
* Datum för senaste uppdatering

Portföljfördelning 2024-06-30

Geografisk fördelning 2024-06-30

world_map