Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,01 3,78 3,19 2,88 -
- 0,96 11,85 38,24 62,46 4
- 1,74 26,68 26,51 52,33 3
- 1,96 2,40 15,29 31,50 5
- 1,49 12,59 9,88 58,72 3
0,29 34,19 54,62 107,63 4
- 0,20 3,23 - 5,21 - 4,17 2
- 0,18 2,21 1,75 0,07 3
- 0,11 4,74 0,83 4,01 5
- 0,11 4,57 0,55 3,73 5
- 1,25 1,21 - 6,20 50,25 3
- 1,33 8,35 - 0,05 60,35 4
- 1,26 8,60 6,55 46,42 1