Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
3 854,98 SEK 0,63 1,17 4,11 11,73 13,82 9,73 52,98 112,92 324,06 9,37 apr 17
1 511,26 SEK 0,76 -0,90 2,16 10,21 13,47 20,61 17,04 71,13 285,90 10,71 apr 17
2 233,45 SEK 0,40 0,27 4,05 10,95 15,91 31,77 46,97 124,64 399,22 14,97 apr 17
272,86 SEK 0,79 -1,50 3,12 14,67 9,46 5,08 -11,24 20,57 183,93 12,83 apr 17
833,91 SEK 0,56 -2,22 2,45 10,27 1,92 0,86 -8,85 16,53 146,45 6,42 apr 17
116,40 SEK -0,45 -0,18 0,31 2,08 5,60 6,65 6,35 14,70 - 2,38 apr 17
136,97 SEK -0,82 -0,30 0,71 4,20 8,53 9,99 14,05 32,45 - 4,97 apr 17
159,81 SEK -1,19 -0,43 1,11 6,36 11,55 13,43 22,04 52,01 - 7,63 apr 17
184,97 SEK -1,55 -0,55 1,50 8,56 14,62 16,88 30,23 73,34 - 10,34 apr 17
94,88 SEK 0,36 -7,44 -5,31 -5,83 3,11 12,38 3,50 -5,44 21,35 -6,09 apr 17
116,06 SEK 0,37 0,20 3,27 10,63 - - - - - 13,65 apr 17
458,98 SEK 0,37 -0,67 3,19 3,99 4,79 13,08 -1,26 7,75 36,12 5,37 apr 17
199,03 SEK 0,67 -2,14 3,22 10,46 7,16 10,35 5,41 24,12 101,67 7,95 apr 17
4 179,70 SEK 0,59 0,85 3,18 2,11 6,68 6,89 -2,01 0,91 33,15 2,88 apr 17
2 362,45 SEK 0,37 1,34 3,86 3,57 3,63 7,78 19,30 15,93 31,32 6,21 apr 17
201,80 SEK 0,83 0,44 1,96 10,21 14,43 13,97 39,10 63,22 143,54 9,95 apr 17
421,28 SEK 0,42 -0,21 1,27 10,04 14,54 11,05 30,28 52,34 108,60 7,98 apr 17
494,10 SEK 0,64 -0,80 3,26 6,91 11,07 2,18 -14,10 17,21 76,33 3,88 apr 17
130,29 SEK 0,43 -0,94 5,61 6,99 13,13 -0,91 4,35 54,61 186,92 6,70 apr 17
119,43 SEK -0,18 0,20 1,25 1,43 3,97 5,87 6,05 5,56 16,99 2,20 apr 17
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
134,31 SEK - - 0,15 0,74 4,20 6,22 0,41 3,36 11,43 0,56 apr 17
105,26 SEK 0,01 0,07 0,29 0,86 2,90 4,92 3,22 4,31 - 0,91 apr 17
146,16 SEK 0,15 -0,29 4,01 15,15 24,15 44,01 - - - 18,53 apr 17
196,27 SEK 0,28 -0,56 1,98 6,29 11,30 15,39 31,40 58,55 - 8,04 apr 17
142,78 SEK 0,39 0,27 2,45 4,04 7,31 7,22 35,90 - - 8,69 apr 17
112,10 SEK 0,71 0,52 3,73 10,57 - - - - - 11,98 apr 17
523,76 SEK 0,44 0,01 3,31 10,77 15,53 23,68 40,88 85,79 264,05 13,03 apr 17
109,54 SEK 0,22 -0,08 -0,09 -0,22 8,21 - - - - 0,72 apr 17
138,61 SEK 0,50 -0,14 4,04 16,33 24,67 35,99 31,63 - - 22,85 apr 17
381,60 SEK 0,41 0,43 2,62 9,47 13,89 16,87 34,12 67,04 - 12,09 apr 17
177,63 SEK 1,01 -0,90 2,39 8,13 14,33 15,99 16,34 52,79 - 6,86 apr 17
994,43 SEK 0,16 0,26 3,45 11,92 18,40 20,47 32,12 90,21 265,72 14,53 apr 17
298,81 SEK 1,00 -2,13 2,19 -0,45 -7,06 -25,62 -24,36 65,85 166,53 -10,17 apr 17
104,78 SEK 0,10 -0,72 -0,47 1,01 6,62 6,72 - - - 1,01 apr 17
95,81 SEK 0,06 -0,40 -0,07 0,14 3,33 3,17 -6,76 -4,56 - -0,53 apr 17
460,75 SEK 0,41 1,06 1,99 7,50 9,70 13,89 51,05 106,52 347,90 14,20 apr 17
130,54 SEK 0,15 0,83 2,63 2,38 5,14 9,99 10,03 5,91 8,35 3,38 apr 17
106,43 SEK 0,01 0,08 0,41 1,09 2,68 4,69 5,43 6,31 - 1,26 apr 17
122,29 SEK -1,21 -2,46 0,35 4,06 11,00 13,04 10,83 46,26 168,53 8,74 apr 17
111,52 SEK 0,12 0,85 2,49 1,58 2,93 6,21 7,60 2,05 2,27 2,44 apr 17
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
153,20 SEK 0,01 0,07 0,33 1,00 2,58 4,57 5,31 6,11 6,62 1,15 apr 17
110,55 SEK 0,01 0,08 0,33 0,99 2,51 4,40 5,26 6,05 6,35 1,11 apr 17
123,77 SEK 0,23 0,36 2,18 2,41 7,47 11,39 5,98 - - 3,35 apr 17
349,47 SEK 0,84 -4,59 -1,28 1,41 10,56 18,03 47,74 14,06 43,05 1,28 apr 17
108,24 SEK 0,09 -0,14 -0,50 -1,11 3,38 2,10 -8,07 -7,76 -0,39 -1,95 apr 17
114,52 SEK -0,43 -0,26 0,39 2,00 5,08 6,56 5,60 11,18 - 2,26 apr 17
179,70 SEK -0,55 -0,28 0,55 2,87 6,10 7,46 7,50 16,55 40,35 3,31 apr 17
131,79 SEK -0,75 -0,37 0,66 3,96 7,54 8,60 9,60 23,69 - 4,60 apr 17
259,98 SEK -0,87 -0,41 0,78 4,73 8,55 9,51 11,38 29,25 79,15 5,53 apr 17
148,53 SEK -1,01 -0,47 0,86 5,51 9,63 10,51 13,42 35,56 - 6,45 apr 17
316,64 SEK -1,20 -0,54 1,01 6,71 11,26 11,94 16,40 45,47 137,97 7,87 apr 17
510,75 SEK -1,55 -0,69 1,21 8,53 14,05 14,71 22,01 63,34 192,02 10,05 apr 17
221,41 SEK -1,58 -0,79 1,63 10,02 15,99 17,13 27,47 79,00 - 11,58 apr 17
1 899,23 SEK 0,70 -0,31 0,88 10,87 18,44 14,39 18,45 55,24 160,95 8,98 apr 17
204,98 SEK 0,87 0,22 0,96 11,24 18,50 14,64 27,10 80,58 - 9,69 apr 17
714,32 SEK 0,53 -0,38 -0,07 10,46 16,82 13,46 24,59 76,39 239,33 6,92 apr 17
1 650,77 SEK 0,26 -1,76 1,04 10,02 22,37 8,07 -8,48 41,35 208,75 6,24 apr 17
1 604,35 SEK 0,47 -1,69 2,46 4,13 11,09 11,20 3,00 26,18 135,83 3,83 apr 17
128,00 SEK 0,23 0,20 1,35 0,01 2,81 1,67 -6,14 -8,02 3,08 -0,82 apr 17
125,74 SEK -0,48 -0,18 0,28 2,15 5,81 6,91 6,88 16,54 39,34 2,48 apr 17
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
145,17 SEK -0,54 -0,20 0,33 2,48 6,30 7,66 10,16 26,99 79,33 2,94 apr 17
252,95 SEK -0,64 -0,32 0,53 2,95 6,47 7,81 9,56 24,38 85,37 3,47 apr 17
196,80 SEK -1,03 -0,24 0,89 6,03 10,96 13,51 24,45 58,94 165,64 7,21 apr 17
387,50 SEK -1,12 -0,51 0,93 5,93 10,58 11,65 17,90 49,91 172,52 7,03 apr 17
231,08 SEK -1,51 -0,36 1,41 9,24 15,08 18,57 35,86 82,10 214,58 10,84 apr 17
436,42 SEK -1,49 -0,59 1,30 8,37 14,21 14,99 24,06 64,71 206,84 9,91 apr 17
232,23 SEK -1,44 -0,27 1,39 9,23 14,97 18,62 36,14 82,64 216,03 10,98 apr 17
439,62 SEK -1,49 -0,58 1,31 8,37 14,21 14,97 24,07 64,92 206,55 9,93 apr 17
232,89 SEK -1,43 -0,24 1,45 9,30 15,06 18,75 36,14 81,72 - 11,10 apr 17
220,96 SEK -1,49 -0,58 1,31 8,37 14,22 15,00 24,00 64,96 - 9,91 apr 17
120,68 SEK 0,20 -0,08 0,07 -0,26 2,77 2,91 2,45 -0,23 15,34 -1,13 apr 17
1 848,67 SEK 0,04 -0,08 -0,26 -0,43 3,16 3,23 -3,82 -3,15 2,70 -0,99 apr 17
109,94 SEK -0,04 0,05 0,32 0,85 3,25 5,72 5,71 7,37 7,24 0,99 apr 17
109,21 SEK -0,09 -0,23 0,05 -0,41 2,84 4,95 7,64 8,97 - -0,40 apr 17
143,20 SEK -1,39 -0,91 0,77 6,06 12,12 11,09 10,73 42,38 110,54 5,86 apr 17
2 262,88 SEK 0,30 -1,59 0,61 8,96 23,96 -1,92 -28,68 26,50 173,00 -0,12 apr 17
3 323,90 SEK 0,72 -0,28 0,91 11,84 20,66 6,78 -13,74 57,76 153,32 5,27 apr 17
417,95 SEK 0,90 -0,54 -0,13 11,57 20,45 13,43 13,07 65,04 163,64 5,51 apr 17
469,70 SEK 0,80 -0,65 0,22 11,38 21,48 13,58 8,85 65,49 162,39 5,22 apr 17
857,24 SEK 0,66 -0,49 0,21 12,27 21,19 16,57 34,71 95,35 279,28 7,36 apr 17
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
123,59 SEK 0,63 -0,18 2,16 0,99 3,93 8,78 19,98 12,07 34,42 3,14 apr 17
408,84 SEK 0,41 -2,86 1,43 7,39 4,73 6,30 1,51 18,24 110,79 5,19 apr 17
875,32 SEK 0,38 0,53 3,96 11,59 18,55 31,87 58,40 126,70 431,11 15,69 apr 17
17,23 SEK -1,00 0,58 -0,07 -13,13 -19,60 -14,88 -29,62 -66,66 -86,62 -7,16 apr 17
8,66 SEK -1,32 0,83 -0,05 -17,10 -25,41 -20,07 -40,37 -78,77 -94,00 -9,37 apr 17
784,57 SEK 1,00 -0,63 0,15 15,63 25,02 18,14 19,54 93,47 227,34 8,17 apr 17
1 723,62 SEK 1,33 -0,88 0,03 20,88 33,58 22,91 20,37 119,07 318,79 10,52 apr 17
23,19 EUR 0,07 -1,50 -2,59 8,43 13,93 14,47 38,42 93,77 161,43 6,12 apr 17
135,57 SEK 0,68 -0,59 1,68 6,09 11,29 7,47 16,77 41,28 - 5,74 apr 17
99,36 SEK 0,04 -0,07 -0,25 -0,35 3,65 3,67 -4,34 -3,46 - -1,00 apr 17
349,55 SEK 0,57 -0,58 0,70 10,74 17,45 15,73 19,19 70,38 152,42 6,24 apr 17
247,73 SEK -0,05 -2,38 -0,50 7,95 22,97 2,81 -10,66 50,32 - 0,89 apr 17
636,67 SEK 0,57 -1,13 0,10 11,72 17,84 16,27 15,48 66,23 165,25 6,71 apr 17