Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
4 094,48 SEK 0,36 -0,97 -1,53 10,89 16,62 11,92 52,32 112,07 300,03 16,16 jun 20
1 444,86 SEK 0,16 -0,43 -6,63 -4,13 5,60 6,10 11,06 56,77 238,84 5,85 jun 20
2 360,20 SEK 0,32 1,22 - - - - - - - - jun 20
277,07 SEK 0,20 1,28 0,01 2,92 15,31 4,69 -9,18 27,56 176,19 14,57 jun 20
893,55 SEK 0,20 1,67 -1,29 9,18 15,13 4,49 -2,56 27,35 156,32 14,03 jun 20
118,56 SEK -0,01 0,04 -0,04 2,21 4,38 7,69 7,48 15,63 - 4,28 jun 20
140,20 SEK -0,04 -0,09 -0,67 3,07 7,50 10,56 14,81 33,69 - 7,44 jun 20
164,51 SEK -0,11 0,26 -1,37 3,87 11,36 13,18 22,47 54,40 - 10,80 jun 19
191,36 SEK -0,17 0,21 -1,99 4,69 14,81 16,00 30,19 76,58 - 14,15 jun 19
84,89 SEK 3,85 1,76 -11,82 -15,88 -16,19 -19,95 -24,55 -25,48 -2,19 -15,98 jun 20
119,44 SEK 0,29 0,84 -0,15 4,54 16,93 - - - - 16,96 jun 20
485,00 SEK 0,36 4,12 - - - - - - - - jun 20
207,75 SEK 0,18 1,67 -1,87 6,85 14,54 7,70 7,69 32,38 96,84 12,67 jun 20
4 006,60 SEK -0,19 -0,21 -3,63 -1,95 -1,89 -2,54 -6,68 -8,22 25,91 -1,39 jun 20
2 282,44 SEK -0,03 -0,50 -3,23 -0,49 2,62 -0,55 13,94 9,90 27,08 2,61 jun 20
205,56 SEK 0,61 -0,77 -3,66 3,51 12,53 10,64 34,86 62,09 134,07 12,00 jun 20
423,98 SEK 0,66 -4,42 -3,32 1,71 8,84 7,25 24,22 50,82 100,59 8,68 jun 20
504,51 SEK 0,42 -1,51 -4,80 4,57 7,04 0,99 -14,41 16,23 70,63 6,07 jun 20
132,53 SEK 0,47 -0,62 -5,87 6,30 10,14 0,55 2,89 57,29 172,53 8,53 jun 20
119,37 SEK -0,08 0,18 -0,78 0,89 2,06 4,39 5,48 3,91 16,25 2,15 jun 20
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
136,33 SEK -0,02 0,14 0,63 1,63 2,14 7,35 1,81 3,62 12,47 2,07 jun 20
106,39 SEK -0,01 0,08 0,47 1,32 2,05 5,51 4,33 4,93 - 1,99 jun 20
154,43 SEK 0,27 1,36 2,92 7,88 24,94 30,20 - - - 25,24 jun 20
199,22 SEK 0,25 0,31 -1,19 2,22 9,98 8,95 28,21 56,42 - 9,67 jun 20
138,50 SEK 0,30 0,49 -3,97 -2,06 5,81 0,21 29,29 - - 5,43 jun 20
115,22 SEK 0,30 0,48 -3,97 -2,07 5,80 0,20 29,29 - - 5,42 jun 20
113,98 SEK 0,29 0,30 -2,41 3,59 13,76 - - - - 13,85 jun 20
539,13 SEK 0,33 0,91 -0,42 4,67 16,57 16,45 40,87 85,47 246,75 16,35 jun 20
105,99 SEK 0,35 -0,92 -7,58 -4,16 -2,25 - - - - -2,55 jun 20
147,07 SEK 0,78 1,75 2,62 8,08 30,25 35,50 38,73 - - 30,35 jun 20
387,78 SEK 0,41 0,82 -0,40 3,04 13,66 13,48 33,45 62,67 - 13,90 jun 20
173,84 SEK 0,20 -0,54 -5,28 -1,02 5,17 6,14 12,29 46,70 - 4,58 jun 20
1 029,05 SEK 0,17 0,69 0,12 5,23 19,03 15,88 32,65 90,05 257,32 18,52 jun 20
316,42 SEK 0,20 -2,61 -1,30 6,02 -2,50 -24,07 -20,85 74,55 160,86 -4,88 jun 20
106,24 SEK 0,03 -0,02 0,25 0,83 2,66 7,64 - - - 2,42 jun 20
96,67 SEK -0,09 0,09 0,36 0,76 0,53 4,42 -5,87 -5,17 - 0,36 jun 20
467,76 SEK -0,12 -0,06 - - - - - - - - jun 20
131,64 SEK 0,53 0,80 -0,03 2,87 4,86 7,80 12,05 5,24 8,69 4,25 jun 20
107,44 SEK - 0,10 0,41 1,30 2,32 5,16 6,40 7,19 - 2,22 jun 20
119,07 SEK -0,16 -0,97 -3,89 -4,77 6,62 -0,53 9,01 36,58 137,71 5,88 jun 20
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
111,99 SEK 0,55 0,83 -0,14 2,36 3,38 4,44 9,45 1,36 2,71 2,88 jun 20
154,62 SEK 0,01 0,09 0,42 1,22 2,19 5,02 6,28 7,00 7,42 2,09 jun 20
111,57 SEK 0,01 0,08 0,40 1,22 2,13 4,86 6,21 6,93 7,13 2,04 jun 20
125,22 SEK 0,57 0,74 -0,29 2,69 5,17 9,75 8,33 - - 4,56 jun 20
309,12 SEK 1,95 1,53 -14,24 -12,97 -10,75 -12,20 17,55 -7,72 18,17 -10,42 jun 20
110,50 SEK -0,10 0,15 0,88 1,64 -0,09 4,79 -6,03 -7,48 0,89 0,10 jun 20
116,37 SEK -0,03 0,03 -0,02 1,98 4,03 7,26 6,33 12,19 - 3,91 jun 20
182,82 SEK -0,04 -0,02 -0,27 2,27 5,19 7,94 8,07 17,65 39,92 5,10 jun 20
134,51 SEK -0,05 -0,10 -0,59 2,72 6,80 8,92 10,14 25,03 - 6,76 jun 20
265,99 SEK -0,06 -0,15 -0,81 3,08 7,97 9,72 11,93 30,76 76,76 7,97 jun 20
152,33 SEK -0,07 -0,20 -0,99 3,42 9,14 10,58 13,95 37,20 - 9,17 jun 20
325,93 SEK -0,07 -0,28 -1,29 3,95 10,96 11,89 16,88 47,45 132,92 11,04 jun 20
529,88 SEK -0,10 -0,42 -1,71 4,97 13,97 14,33 22,66 65,95 185,11 14,17 jun 20
231,22 SEK -0,10 0,28 -2,13 6,01 16,82 15,53 28,55 83,79 - 16,52 jun 19
1 993,73 SEK 0,90 -0,41 -1,25 6,16 16,03 17,72 22,21 61,34 157,12 14,40 jun 20
214,47 SEK 0,86 -0,93 -1,06 5,75 16,06 20,97 28,96 85,90 - 14,77 jun 20
744,00 SEK 0,84 -0,15 -0,99 4,06 12,45 13,50 28,19 75,31 242,26 11,36 jun 20
1 743,58 SEK 0,78 -0,71 - - - - - - - - jun 20
1 718,00 SEK 0,36 1,24 -2,04 9,50 13,48 19,20 11,45 36,30 126,16 11,19 jun 20
129,33 SEK -0,02 0,12 -0,44 1,89 0,58 2,71 -3,53 -9,12 2,72 0,21 jun 20
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
128,27 SEK -0,02 0,06 0,08 2,35 4,66 8,14 8,11 17,56 38,62 4,54 jun 20
148,24 SEK -0,03 0,03 -0,01 2,50 5,23 8,66 10,90 28,11 75,19 5,11 jun 20
257,94 SEK -0,05 -0,05 -0,31 2,48 5,53 8,11 9,99 25,30 80,33 5,51 jun 20
202,48 SEK -0,09 0,22 -0,99 3,70 10,78 13,17 24,45 61,66 157,04 10,30 jun 19
398,95 SEK -0,07 -0,23 -1,03 3,87 10,10 11,54 18,25 51,48 164,05 10,19 jun 20
239,30 SEK -0,12 0,10 -1,77 4,80 15,26 17,26 35,62 86,28 206,32 14,78 jun 19
451,95 SEK -0,09 -0,35 -1,65 4,85 13,64 14,37 24,62 67,18 198,99 13,82 jun 20
240,18 SEK -0,12 0,07 -1,79 4,65 15,26 17,14 35,67 86,39 207,24 14,78 jun 19
455,24 SEK -0,09 -0,35 -1,65 4,85 13,65 14,35 24,61 67,39 198,83 13,83 jun 20
240,82 SEK -0,11 0,09 -1,75 4,66 15,37 17,23 35,73 85,43 - 14,88 jun 19
228,85 SEK -0,09 -0,35 -1,65 4,87 13,66 14,38 24,61 67,46 - 13,83 jun 20
122,60 SEK -0,10 0,43 0,71 1,65 0,34 3,69 4,36 -1,16 15,30 0,44 jun 20
1 880,41 SEK -0,07 0,15 0,68 1,51 0,59 5,15 -2,03 -2,67 3,90 0,71 jun 20
111,09 SEK 0,01 0,11 0,50 1,31 2,21 6,42 6,76 8,61 8,34 2,05 jun 20
109,94 SEK 0,05 0,23 0,15 0,67 0,57 5,42 8,02 10,12 - 0,26 jun 20
139,73 SEK -0,06 -0,55 -0,81 4,06 9,25 11,78 12,68 - - 9,33 jun 20
147,89 SEK -0,06 -0,55 -0,81 4,05 9,25 11,78 12,68 43,92 109,77 9,33 jun 20
2 428,16 SEK 1,15 -1,55 -2,99 8,00 8,52 15,12 -21,61 29,77 170,95 7,17 jun 20
1 529,51 SEK 1,15 -1,55 -2,99 8,00 8,52 15,12 -21,61 29,96 171,35 7,17 jun 20
3 487,30 SEK 0,94 -0,89 -2,13 6,45 11,45 17,37 -7,29 60,25 151,32 10,45 jun 20
Fond Kurs Valuta 1 d 1 v 1 m 3 m 6 m 1 år 3 år 5 år 10 år 2024 Uppd.
435,27 SEK 0,96 -1,05 -2,53 4,79 10,63 18,47 17,51 72,13 161,83 9,88 jun 20
492,49 SEK 0,98 -1,05 -2,23 5,65 11,13 19,66 13,15 70,72 162,91 10,32 jun 20
886,62 SEK 0,72 -1,04 -2,34 4,09 11,66 17,20 37,31 93,99 275,65 11,04 jun 20
120,08 SEK 0,04 0,24 -4,49 -1,23 -0,31 -1,67 12,95 3,93 25,48 0,21 jun 20
430,65 SEK 0,34 2,18 -2,13 6,55 11,82 3,37 4,06 23,74 108,90 10,80 jun 20
912,72 SEK 0,35 1,56 1,64 6,30 20,25 23,45 60,17 126,07 421,91 20,63 jun 20
601,84 SEK 0,35 1,56 1,64 6,30 20,26 23,45 60,17 116,68 400,25 20,63 jun 20
16,57 SEK -1,01 0,74 3,86 -4,92 -10,56 -15,94 -32,82 -68,04 -86,26 -10,71 jun 20
8,20 SEK -1,30 1,04 5,14 -6,68 -13,95 -21,32 -43,85 -79,99 -93,79 -14,15 jun 20
818,25 SEK 1,01 -0,73 -3,63 5,56 12,73 19,92 27,24 104,89 220,84 12,82 jun 20
1 816,86 SEK 1,34 -1,00 -4,96 6,98 16,35 25,24 30,62 135,99 306,55 16,50 jun 20
25,25 EUR 1,00 0,22 2,24 6,94 16,24 29,19 45,43 115,07 170,33 15,53 jun 20
140,23 SEK - 1,41 -2,32 5,24 12,12 15,55 20,98 44,41 - 10,68 jun 21
101,11 SEK -0,13 0,09 0,73 1,55 0,61 5,52 -2,61 -3,17 - 0,74 jun 20
365,19 SEK 0,81 -0,58 -1,93 5,86 11,26 18,48 25,70 79,82 152,31 10,99 jun 20
265,64 SEK - 1,25 -2,57 3,80 9,35 20,72 -2,77 53,25 - 8,18 jun 21
639,83 SEK - 0,55 -2,69 2,90 12,17 22,33 20,23 72,50 164,07 11,22 jun 21