XACT OMXC25 ESG (UCITS ETF)

Legalt namn: XACT OMXC25 ESG (UCITS ETF)
Sverigeregistrerad Börsnoterad fond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Avkastning

I procent inklusive utdelning
Grafen ovan visar den historiska avkastningen i svenska kronor, SEK, efter avgifter. Avkastningen är beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Utveckling Fond Index 1
2024-01-31 85,89 -
2024 85,89 -
2023 988,49 -
2022 -11,94 -11,54
2021 18,05 18,60
2020 34,99 35,60
Genomsnittlig avkastning Fond1
2 år 6,67
3 år 6,87
5 år 13,44