Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,36 11,92 52,32 112,07 5
0,16 6,10 11,06 56,77 4
0,32 22,97 51,37 124,46 3
0,20 4,69 - 9,18 27,56 4
0,20 4,49 - 2,56 27,35 4
- 0,01 7,69 7,48 15,63 3
- 0,04 10,56 14,81 33,69 3
- 0,11 13,18 22,47 54,40 4
- 0,17 16,00 30,19 76,58 3
3,85 - 19,95 - 24,55 - 25,48 2
0,29 - - - -
0,36 11,06 - 1,55 11,87 -
0,18 7,70 7,69 32,38 4
- 0,19 - 2,54 - 6,68 - 8,22 3
- 0,03 - 0,55 13,94 9,90 3
0,61 10,64 34,86 62,09 4
0,66 7,25 24,22 50,82 3
0,42 0,99 - 14,41 16,23 2
0,47 0,55 2,89 57,29 4
- 0,08 4,39 5,48 3,91 -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,02 7,35 1,81 3,62 3
- 0,01 5,51 4,33 4,93 3
0,27 30,20 - - -
0,25 8,95 28,21 56,42 -
0,30 0,21 29,29 - 2
0,30 0,20 29,29 - 2
0,29 - - - -
0,33 16,45 40,87 85,47 4
0,35 - - - -
0,78 35,50 38,73 - 3
0,41 13,48 33,45 62,67 3
0,20 6,14 12,29 46,70 3
0,17 15,88 32,65 90,05 3
0,20 - 24,07 - 20,85 74,55 3
0,03 7,64 - - -
- 0,09 4,42 - 5,87 - 5,17 -
- 0,12 11,95 47,15 89,82 5
0,53 7,80 12,05 5,24 1
- 5,16 6,40 7,19 -
- 0,16 - 0,53 9,01 36,58 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,55 4,44 9,45 1,36 -
0,01 5,02 6,28 7,00 -
0,01 4,86 6,21 6,93 -
0,57 9,75 8,33 - -
1,95 - 12,20 17,55 - 7,72 3
- 0,10 4,79 - 6,03 - 7,48 2
- 0,03 7,26 6,33 12,19 3
- 0,04 7,94 8,07 17,65 4
- 0,05 8,92 10,14 25,03 3
- 0,06 9,72 11,93 30,76 3
- 0,07 10,58 13,95 37,20 4
- 0,07 11,89 16,88 47,45 4
- 0,10 14,33 22,66 65,95 4
- 0,10 15,53 28,55 83,79 4
0,90 17,72 22,21 61,34 3
0,86 20,97 28,96 85,90 4
0,84 13,50 28,19 75,31 4
0,78 17,88 - 4,76 47,61 3
0,36 19,20 11,45 36,30 3
- 0,02 2,71 - 3,53 - 9,12 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,02 8,14 8,11 17,56 3
- 0,03 8,66 10,90 28,11 4
- 0,05 8,11 9,99 25,30 4
- 0,09 13,17 24,45 61,66 4
- 0,07 11,54 18,25 51,48 4
- 0,12 17,26 35,62 86,28 5
- 0,09 14,37 24,62 67,18 4
- 0,12 17,14 35,67 86,39 5
- 0,09 14,35 24,61 67,39 3
- 0,11 17,23 35,73 85,43 5
- 0,09 14,38 24,61 67,46 3
- 0,10 3,69 4,36 - 1,16 2
- 0,07 5,15 - 2,03 - 2,67 3
0,01 6,42 6,76 8,61 5
0,05 5,42 8,02 10,12 5
- 0,06 11,78 12,68 - 2
- 0,06 11,78 12,68 43,92 2
1,15 15,12 - 21,61 29,77 1
1,15 15,12 - 21,61 29,96 1
0,94 17,37 - 7,29 60,25 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,96 18,47 17,51 72,13 3
0,98 19,66 13,15 70,72 3
0,72 17,20 37,31 93,99 5
0,04 - 1,67 12,95 3,93 3
0,34 3,37 4,06 23,74 4
0,35 23,45 60,17 126,07 5
0,35 23,45 60,17 116,68 4
- 1,01 - 15,94 - 32,82 - 68,04 -
- 1,30 - 21,32 - 43,85 - 79,99 -
1,01 19,92 27,24 104,89 -
1,34 25,24 30,62 135,99 -
1,00 29,19 45,43 115,07 5
- 15,55 20,98 44,41 2
- 0,13 5,52 - 2,61 - 3,17 3
0,81 18,48 25,70 79,82 4
- 20,72 - 2,77 53,25 2
- 22,33 20,23 72,50 4