Bevakningslista

Du kan lägga till fonder för bevakning i fondens snabbvy.

Fonder i fokus

Handelsbankens fonder

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.


Ansvarsfulla investeringar

Alla våra fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,95 5,30 50,45 114,44 5
0,70 7,06 24,95 69,95 4
0,56 19,11 47,72 118,46 4
0,71 - 1,46 - 12,80 32,88 4
0,23 - 3,06 - 6,73 30,42 4
0,16 4,40 5,62 13,81 3
0,15 6,07 13,81 31,09 4
0,14 7,74 22,36 49,22 4
0,12 9,32 31,15 69,33 4
1,51 19,26 1,64 10,71 2
0,62 - - - -
0,04 6,36 5,51 16,74 -
0,32 4,69 4,35 31,90 3
0,04 2,28 - 8,64 1,86 4
- 0,33 6,71 11,94 12,49 3
0,58 14,88 40,10 71,69 3
0,62 10,82 29,32 63,75 3
0,21 0,18 - 5,73 25,66 2
- 0,13 - 3,20 15,44 64,61 3
0,12 5,40 3,16 4,92 -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,02 5,65 - 0,79 2,55 3
- 4,56 1,77 2,88 3
0,67 - - - -
0,50 8,79 35,22 63,59 -
0,50 8,79 35,22 - -
0,32 1,18 35,90 - 2
0,57 - - - -
0,55 14,46 38,43 86,32 4
0,42 - - - -
0,64 9,31 - - -
0,29 8,21 31,60 71,80 3
0,85 6,78 21,41 57,07 3
0,74 6,63 26,89 88,78 3
0,32 - 23,90 - 9,16 103,80 4
0,26 5,44 - - -
0,22 3,34 - 7,94 - -
0,29 1,95 38,29 86,26 5
- 0,50 - 0,77 8,38 3,01 1
0,01 4,08 3,87 4,69 -
1,82 7,29 4,12 47,19 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,52 - 3,73 6,21 - 0,41 -
- 4,07 3,85 4,56 -
- 3,93 3,83 4,53 -
- 0,40 - 1,57 4,30 - -
1,24 23,65 35,65 22,29 3
0,08 0,91 - 8,88 - 7,06 2
0,13 5,20 5,27 9,33 3
0,12 5,42 7,52 14,65 4
0,13 5,53 10,11 21,82 3
0,12 5,64 12,15 27,31 3
0,12 5,93 14,54 33,60 4
0,12 6,21 18,01 43,45 4
0,16 6,92 24,16 61,11 4
0,21 8,19 31,27 75,51 3
0,53 9,93 30,41 81,25 4
0,92 10,01 34,11 85,52 5
0,64 6,46 19,53 54,24 2
0,83 2,10 - 0,17 47,49 3
- 0,12 6,43 18,47 26,09 2
- 0,17 - 5,91 - 6,02 - 7,11 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,18 4,68 6,06 15,40 2
0,18 5,37 10,99 28,12 3
0,14 5,42 11,04 24,64 4
0,17 8,55 26,08 58,20 4
0,14 6,40 20,77 50,42 4
0,17 11,02 36,57 77,07 4
0,15 7,41 25,86 62,55 3
0,17 11,04 36,76 77,38 4
0,15 7,38 25,83 62,70 3
0,16 11,03 36,53 76,63 4
0,16 7,40 25,77 63,09 3
0,10 - 0,34 3,22 - 0,35 3
0,05 2,61 - 4,70 - 3,13 3
0,03 6,02 4,37 5,54 4
0,12 8,07 7,47 9,43 5
0,29 5,93 13,58 - 2
0,30 5,92 13,57 41,52 2
1,85 - 3,80 - 17,18 38,91 1
1,44 9,26 22,71 75,95 3
1,41 8,79 18,93 74,93 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
1,36 14,43 45,19 109,18 5
1,43 1,04 - 5,71 70,18 2
0,13 13,21 13,53 18,06 2
0,21 3,10 0,93 30,29 4
0,47 18,92 54,16 121,10 5
- 1,53 - 13,98 - 39,61 - 70,79 -
- 2,10 - 19,83 - 51,40 - 82,23 -
1,58 13,78 35,46 114,28 -
2,10 16,59 42,69 151,99 -
0,53 10,62 46,31 96,63 5
0,09 4,90 22,77 48,80 2
0,02 2,14 - 5,34 - 3,26 3
0,98 11,85 29,19 81,31 4
1,63 4,86 2,50 65,04 3
0,96 11,87 24,10 76,05 4