Handelsbanken Amerika Tema

Legalt namn: Handelsbanken Amerika Tema (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

 • Kan handlas på internet
 • Kan handlas i mobilen
 • Månadssparande
 • Premiepension (840033)
 • Pension och försäkring
Minsta startbelopp 0 SEK
Minsta månadssparande 0 SEK
Kursnotering och handel , se nedan Dagl.
Bryttid för handel * 15:30
Likviddag köp ** 0 bankd.
Likviddag sälj 1 bankd.
* Om du fondsparar i en fondförsäkring genomförs köpet eller försäljningen normalt två bankdagar efter du lagt ordern.
** Vid köp dras likvid från ditt konto när du lägger din order.

Kursnotering och handel

Handelsinformation
ISIN SE0000355828
Bryttid för handel 15:30
Kursdatum Samma bankdag
Syns på fondkonto Nästa bankdag

Avgifter

Insättningsavgift 0%
Uttagsavgift 0%
Bytesavgift 0%
Förvaltningsavgift 1 1,6%*
Årlig kostnadseffekt 2 1,62%
1 Verklig uttagen förvaltningsavgift i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
2 I årlig kostnadseffekt ingår förvaltningsavgift och andra administrations- eller driftskostnader (där sådana kostnader förekommer) samt transaktionskostnader. Om värdet saknas beror det på att fondens kostnadseffekt beräknas för en innehavstid på mindre än ett år, se fondens faktablad.
* Avgiften kan vara rabatterad för sparande i avtalspension. Se www.handelsbanken.se/avtalspension.

Pension och försäkring

 • Premiepension
 • Kapitalspar
 • Kapitalspar Depå & Kapitalpension Depå
 • Kapitalspar Pension
 • Handelsbankens Avtalspension
 • IPS (Individuellt Pensionssparande)
 • Handelsbankens Privatpension
 • Handelsbankens Tjänstepension & Handelsbankens Pension för egenföretagare
 • Handelsbankens Kapitalpension Fond
 • Direktpension
Du kan även fondspara i en försäkring, en sk fondförsäkring eller en depåförsäkring. Du kan ha flera olika fonder i en och samma försäkring. I en fondförsäkring kan du ha upp till tio olika fonder.