XACT Sverige (Criteria) (UCITS ETF)

Legalt namn: XACT Sverige (UCITS ETF)
Sverigeregistrerad Börsnoterad fond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

 • Kan handlas på internet
 • Kan handlas i mobilen
 • Månadssparande
 • Premiepension
 • Pension och försäkring
Minsta startbelopp 1 fondandel

Kursnotering och handel

Avgifter

Insättningsavgift 1 0%
Uttagsavgift 0%
Bytesavgift 0%
Förvaltningsavgift 2 0,15%
Årlig kostnadseffekt 3 0,16%
1 Vid köp och inlösen av andelar i primärmarknaden får enligt fondbestämmelserna uttas en avgift. Läs mer om om gällande avgiftsnivå i informationsbroschyren. Insättnings​ och uttagsavgiften påverkar ej investerare som säljer fondandelar över börsen, i den så kallade sekundärmarknaden. Vid sådana transaktioner utgår courtage och affären görs enligt den spread som finns i de befintliga köp​ och säljkurserna. Uppgift om vilket courtage som gäller vid handel på börsen kan lämnas av din återförsäljare.
2 Verklig uttagen förvaltningsavgift i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
3 I årlig kostnadseffekt ingår förvaltningsavgift och andra administrations- eller driftskostnader (där sådana kostnader förekommer) samt transaktionskostnader. Om värdet saknas beror det på att fondens kostnadseffekt beräknas för en innehavstid på mindre än ett år, se fondens faktablad.

Pension och försäkring

 • Premiepension
 • Kapitalspar
 • Kapitalspar Depå & Kapitalpension Depå
 • Kapitalspar Pension
 • Handelsbankens Avtalspension
 • IPS (Individuellt Pensionssparande)
 • Handelsbankens Privatpension
 • Handelsbankens Tjänstepension & Handelsbankens Pension för egenföretagare
 • Handelsbankens Kapitalpension Fond
 • Direktpension
Du kan även koppla ditt fondsparande till en försäkring, en sk fondförsäkring. Det finns två olika typer att välja mellan: pensions- och kapitalförsäkring. Pensionsförsäkringar är avdragsgilla i deklarationen inom ramen för skattereglerna och det dras skatt när pensionen betalas ut. Kapitalförsäkringar är ej avdragsgilla men beskattas ej heller när de betalas ut. Du kan ha flera olika fonder i en och samma fondförsäkring. Du kan även byta fonder och ändra fördelning utan att betala någon avgift.