Välj sparform

Handelsbanken Auto 25 Criteria

Legalt namn: Handelsbanken Auto 25 Criteria (A1 SEK)
Sverigeregistrerad blandfond (Specialfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

 • Kan handlas på internet
 • Kan handlas i mobilen
 • Månadssparande
 • Premiepension
 • Pension och försäkring
Minsta startbelopp 0 SEK
Minsta månadssparande 0 SEK
Kursnotering och handel , se nedan Dagl.
Bryttid för handel * 15:30
Likviddag köp ** 0 bankd.
Likviddag sälj 2 bankd.
* Om du fondsparar i en fondförsäkring genomförs köpet eller försäljningen normalt två bankdagar efter du lagt ordern.
** Vid köp dras likvid från ditt konto när du lägger din order.

Kursnotering och handel

Handelsinformation
ISIN SE0011090299
Bryttid för handel 15:30
Kursdatum *
Syns på fondkonto Två bankdagar
*

Handelsdagar - Välj dag för köp och sälj
 • Köp- och säljorder som läggs får en fondkurs som baseras på kurser för underliggande fonder per den dagen. De underliggande fonderna beräknar sin kurs vid olika tidpunkter, dessa kurser ligger sedan till grund för fondens egen kursvärdering, se nedan.
  Köp- och säljorder som läggs får en fondkurs som baseras på kurser för den första bankdagen efter helgdagen. De underliggande fonderna beräknar sin kurs vid olika tidpunkter, dessa kurser ligger sedan till grund för fondens egen kursvärdering, se nedan.
 •  
 • Eftersom denna fond placerar i underliggande fonder, sker den samlade kursvärderingen påföljande bankdag och blir därmed den kurs till vilken din köp- eller säljorderna genomförs. och syns på ditt fondkonto ca 22.00.
 •  
 • Att känna till: Order före bryttid på Order före bryttid exempelvis på handlas till den fondkurs som uppdateras på webben med .

Avgifter

Insättningsavgift 0%
Uttagsavgift 0%
Bytesavgift 0%
Förvaltningsavgift 1 0,6%*
Årlig kostnadseffekt 2 0,63%
1 Verklig uttagen förvaltningsavgift i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
2 I årlig kostnadseffekt ingår förvaltningsavgift och andra administrations- eller driftskostnader (där sådana kostnader förekommer) samt transaktionskostnader. Om värdet saknas beror det på att fondens kostnadseffekt beräknas för en innehavstid på mindre än ett år, se fondens faktablad.
* Avgiften kan vara rabatterad för sparande i avtalspension. Se www.handelsbanken.se/avtalspension.

Pension och försäkring

 • Premiepension
 • Kapitalspar
 • Kapitalspar Depå & Kapitalpension Depå
 • Kapitalspar Pension
 • Handelsbankens Avtalspension
 • IPS (Individuellt Pensionssparande)
 • Handelsbankens Privatpension
 • Handelsbankens Tjänstepension & Handelsbankens Pension för egenföretagare
 • Handelsbankens Kapitalpension Fond
 • Direktpension
Du kan även fondspara i en försäkring, en sk fondförsäkring eller en depåförsäkring. Du kan ha flera olika fonder i en och samma försäkring. I en fondförsäkring kan du ha upp till tio olika fonder.