Handelsbanken Global Impact

Legalt namn: Handelsbanken Global Impact (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

 • Kan handlas på internet
 • Kan handlas i mobilen
 • Månadssparande
 • Premiepension
 • Pension och försäkring
Minsta startbelopp 0 SEK
Minsta månadssparande 0 SEK
Kursnotering och handel , se nedan Dagl.
Bryttid för handel * 15:30
Likviddag köp ** 0 bankd.
Likviddag sälj 1 bankd.
* Om du fondsparar i en fondförsäkring genomförs köpet eller försäljningen normalt två bankdagar efter du lagt ordern.
** Vid köp dras likvid från ditt konto när du lägger din order.

Kursnotering och handel

Handelsinformation
ISIN SE0020180800
Bryttid för handel 15:30
Kursdatum Samma bankdag
Syns på fondkonto Nästa bankdag

Avgifter

Insättningsavgift 0%
Uttagsavgift 0%
Bytesavgift 0%
Förvaltningsavgift 1 1,5%
Årlig kostnadseffekt 2 1,59%
1 Verklig uttagen förvaltningsavgift i procent av genomsnittlig fondförmögenhet.
2 I årlig kostnadseffekt ingår förvaltningsavgift och andra administrations- eller driftskostnader (där sådana kostnader förekommer) samt transaktionskostnader. Om värdet saknas beror det på att fondens kostnadseffekt beräknas för en innehavstid på mindre än ett år, se fondens faktablad.

Pension och försäkring

 • Premiepension
 • Kapitalspar
 • Kapitalspar Depå & Kapitalpension Depå
 • Kapitalspar Pension
 • Handelsbankens Avtalspension
 • IPS (Individuellt Pensionssparande)
 • Handelsbankens Privatpension
 • Handelsbankens Tjänstepension & Handelsbankens Pension för egenföretagare
 • Handelsbankens Kapitalpension Fond
 • Direktpension