Handelsbanken Global Impact

Legalt namn: Handelsbanken Global Impact (A1 SEK)
Sverigeregistrerad aktiefond (Värdepappersfond) Köp

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fonden är aktivt förvaltad och placerar på världens aktiemarknader och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Fonden placerar i bolag vars verksamhet, produkter eller tjänster som enligt vår bedömning har, eller kan förväntas få, en positiv påverkan (impact) på ett eller flera av de 17 Globala målen i Agenda 2030 antaget av FN.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom det tematiska området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.

Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).
Kristoffer Eklund

Förvaltare

Kristoffer Eklund Har varit i branschen sedan 2008. Förvaltat fonden sedan 1 december 2023.
Risk: 4/7
Risk  4/7
 
Riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra finansiella produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Risknivå 1 står för låg risk och 7 för hög risk.
Total Rating™ 
 
Fonden saknar rating. Det beror på att fonden har funnits kortare tid än tre år eller att den ingår i en kategori som inte betygsätts.
Om Rating
EuapIndicator:2
SFDR
 
Fonden har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar i bolag vars produkter och tjänster bedöms ha ett direkt positivt bidrag till uppfyllelsen av ett eller flera av delmålen i Agenda 2030. Läs mer i fondens informationsbroschyr.
Fonden redovisas som artikel 9 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

Läs mer
  2024-05-31
Hållbarhets-
betyg

Hållbarhetsbetyget är framtaget av det oberoende fondinformations- företaget Morningstar. Betyget mäter hur väl de företag som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsrisker jämfört med andra fonder inom samma globala Morningstar-kategori. Om fonden har investerat i statsobligationer utgivna av suveräna stater inkluderas respektive lands hållbarhetsrisk i beräkningen. De fonder som analyseras kan få ett hållbarhetsbetyg på mellan 1 och 5 glober, där 5 är det högsta betyget.

Fonden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments).

Graf

I procent inklusive utdelning i SEK
Jämför fonder
Handelsbanken Global Impact (SEK)

Utveckling

Kurs 2024-07-18 * 1 vecka 1 månad 3 månader 2024 1 år 5 år 10 år
119,51 SEK 0,83% 5,16% 7,07% 19,38% - - -
* Datum för senaste uppdatering

Portföljen 2024-07-05

Förvaltarkommentar andra kvartalet 2024

Fondens positiva utveckling fortsatte under årets andra kvartal och steg med nästan 2,5% i SEK, främst drivet av aktieprisförändringar. Den svenska kronans förstärkning mot, för fonden, viktiga valutor som japanska yen (JPY) och amerikanska dollar (USD) dämpade dock avkastningen något i SEK.

Samma drivkrafter som verkade under första kvartalet fortsatte att påverka även under det andra kvartalet. Aktier med koppling till AI som strukturell drivkraft fortsatte att överavkasta. Fonden har investeringar i TSMC som är en av de aktier som gynnats av trenden. TSMC var också den investering som bidrog mest till avkastningen under kvartalet. Apple presenterade sina första tydligt användarfokuserade AI-produkter med ett stort fokus på skydd av personlig data med mindre modeller vilka ofta tycks kunna köras på användarens enhet. Även Apple bidrog positivt till avkastningen.

Allra bäst avkastning gav dock mikrolånföretaget ASA International. Bidraget till portföljens avkastning är dock begränsat till följd av liten position.

Sämst utveckling bland portföljbolagen hade Wise efter att bolagets framtidsutsikter inte levt upp till marknadens förväntningar. Vi tror att Wise genom egen infrastruktur för betalningar mellan länder har en mycket god position att minska kostnader och komplexitet för sina kunder och ge bra avkastning till aktieägarna över tid.

Under kvartalet har fonden gjort ett antal nyinvesteringar. Tobii Dynavox är ett svenskt medtechbolag inom avancerade kommunikationshjälpmedel med ögonstyrning, röstgenerering samt symbolspråk och utbildningsplattform för lärare. Bolaget är marknadsledare och deras produkter används av individer med exempelvis ryggmärgsskador, ALS och autism. Det är estimerat att 50 miljoner människor behöver kommunikationshjälpmedel och att endast 2% av dem faktiskt har tillgång till hjälpen.

Vi har även köpt in spanska BBVA inom finansiell inkludering och på temat energieffektivitet japanska JR Central och tyska Infineon.

Portföljfördelning 2024-06-30

Geografisk fördelning 2024-06-30

world_map