Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 4,99 9,53 14,36 -
- 2,69 - 0,94 - 14,01 - 22,44 -
- 1,73 - 25,94 - 55,77 - 27,46 -
- 0,18 33,91 38,25 123,05 4
- 2,17 0,88 - 32,81 - 20,53 -
- 1,85 - 43,51 - 67,77 - 27,75 1
- 1,16 4,94 16,37 38,29 3
- 1,25 4,42 12,84 32,80 3
- 1,25 4,42 12,84 32,81 3
- 0,98 2,57 5,25 27,01 2
- 0,56 5,20 - 11,49 23,45 -
- 0,82 12,11 9,00 48,00 4
- 0,13 7,31 21,97 64,48 4
- 0,45 28,51 31,08 51,16 -
- 3,01 31,69 42,56 81,84 -
- 2,37 1,28 1,49 - 11,92 -
- 1,91 - 4,44 - 33,57 - 13,83 -
- 0,02 30,21 19,36 93,50 -
0,01 5,42 8,75 11,02 -
- 0,20 5,52 - 12,53 33,02 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,31 29,13 19,47 99,61 4
- 1,03 1,14 1,18 -
- 1,03 1,14 1,18 -
- 1,02 1,20 1,24 -
0,02 - 0,36 - 5,61 - 1,95 -
0,89 4,94 - 8,59 15,82 3
- 0,15 8,35 - - -
0,83 12,97 - 4,95 24,73 3
0,49 20,43 36,01 80,81 3
0,35 23,30 37,46 89,52 4
0,67 6,87 23,82 69,43 3
0,95 17,04 31,02 82,43 4
0,71 1,10 30,34 61,86 2
- 12,18 7,59 55,76 3
- 0,34 6,52 6,35 21,07 5
0,05 5,24 20,46 56,79 3
- - 4,20 - 27,52 - 1,58 -
- 9,31 4,74 39,68 -
- 0,27 10,13 7,13 45,01 -
1,00 1,19 1,25 1,56 -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,34 8,38 - 10,82 - -
- - - - -
0,01 5,07 - 8,70 - 6,05 1
0,01 5,28 - 8,15 - 5,10 1
0,01 5,44 - 7,71 - 4,36 1
0,27 3,92 - 17,41 - 13,69 1
0,27 4,02 - 17,11 - 13,21 1
0,27 4,13 - 16,85 - 12,75 1
- 0,25 10,55 36,27 33,41 2
- 15,62 11,46 22,39 -
- 0,51 7,56 - 5,18 15,79 2
0,68 12,48 - 11,62 1,58 2
0,06 6,85 5,04 8,06 3
0,06 6,47 3,94 6,18 2
- 0,88 15,67 - 0,12 5,38 3
- 0,34 10,70 - 14,16 21,79 -
0,47 18,69 40,31 76,00 3
- 0,04 26,73 46,08 63,36 2
0,01 5,75 5,34 7,43 4
0,01 4,57 5,46 6,02 -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,01 4,75 6,00 6,92 -
0,36 - 1,38 - - -
0,88 39,90 49,47 116,77 4
0,13 2,96 - 7,94 - 7,37 3
- 18,98 - 80,43 - 76,64 -
0,56 13,03 2,59 62,51 3
0,98 13,43 6,46 62,87 2
0,53 10,86 17,87 54,31 5
0,54 11,53 20,01 58,89 5
0,53 10,79 17,79 54,11 5
0,85 12,91 16,17 65,14 4
- 0,97 10,40 12,53 37,86 4
0,00 1,86 - 0,77 - 0,58 -
0,32 15,10 25,88 89,19 5
0,00 7,80 13,40 22,42 5
0,04 3,68 11,45 10,58 -
0,72 12,55 2,80 44,48 2
0,42 8,12 3,00 57,48 3
- 0,48 8,43 8,99 19,33 2
- 0,01 5,07 3,31 5,64 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,04 8,62 4,37 12,38 3
0,01 2,47 3,94 7,25 2
0,28 9,77 - 13,20 33,70 1
- 1,34 - - - -
- 1,33 - - - -
- 1,38 13,51 9,71 51,93 3
- 1,38 13,51 9,72 51,85 3
- 1,38 14,71 13,20 55,58 3
- 0,70 7,61 10,81 63,79 4
- 0,76 6,96 9,67 60,35 4
- 12,43 4,35 9,58 -
- 0,03 6,62 5,64 8,73 4
0,06 7,45 34,65 78,48 3
0,06 7,93 - - -
- 0,15 10,47 18,28 34,80 3
- 0,03 - - - -
- 1,48 13,57 - 0,56 - 2
- 0,03 10,08 - - -
- 0,20 28,28 - - -
- 0,20 29,07 - - -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating