Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,08 6,58 - 1,52 - 4
- 0,03 8,60 9,80 33,33 3
- 0,03 8,11 10,48 37,40 3
- 1,42 - - - -
0,18 5,74 12,24 109,13 5
0,19 6,39 14,29 115,65 5
0,48 14,91 18,73 87,34 4
0,56 9,84 - 9,18 47,97 2
0,56 10,40 - 7,52 52,83 3
- 2,37 9,39 - - -
0,27 30,06 48,68 - 4
0,27 29,98 48,00 116,32 5
0,27 30,64 48,75 117,43 5
0,27 29,41 45,18 109,03 4
- 1,99 14,04 - - -
- 0,90 9,49 - 3,59 27,09 2
0,03 6,10 1,49 6,47 2
0,79 - 8,75 - 49,43 36,43 1
- 1,00 - 9,68 - 10,90 41,65 3
- 1,47 12,60 19,08 31,57 -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 1,09 - 4,63 - 23,39 0,92 3
- 20,18 - - -
- 1,02 - - -
- 2,03 - 3,68 - 25,97 - 12,13 -
- 1,68 9,36 - 1,77 21,72 2
- 0,22 - - - -
1,06 0,80 0,84 0,84 -
0,10 7,78 - 4,08 3,51 2
0,07 - - - -
- 0,38 6,65 - 8,39 - 4,00 2
0,11 - - - -
0,25 - - - -
- 0,83 4,17 - 5,70 38,37 3
1,00 1,00 0,91 0,98 -
- 0,03 - - - -
- 0,08 24,11 41,38 84,80 4
- 0,21 25,65 49,39 91,83 4
- 0,13 - - - -
- 0,01 - - - -
- 1,49 20,90 28,75 66,98 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,97 13,84 12,53 31,87 3
- 0,70 9,65 5,57 18,05 4
- 0,71 9,66 5,58 18,06 4
- 1,24 17,06 18,95 46,85 3
0,04 - - - -
- 1,45 - - - -
- 0,50 4,95 0,71 4,78 3
0,11 10,74 37,05 - 3
0,02 5,34 5,43 6,94 5
- 0,22 4,74 - 4,67 - 3,66 4
0,79 12,40 2,33 50,26 2
- 0,23 4,34 - 4,61 90,16 4
0,19 9,70 - 13,12 - 7,22 -
- 1,02 14,36 18,13 43,80 1
- 0,14 39,10 36,20 124,33 3
- 1,53 3,39 - 1,95 44,19 2
- 0,03 6,28 - 2,61 47,44 2
- 0,18 14,62 31,15 62,40 4
- 0,04 - - - -
0,34 - 4,39 - 22,51 27,13 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,10 9,63 - 8,09 51,81 3
- 0,17 28,87 58,02 97,71 5
- 0,73 11,03 18,53 - 4
- 3,33 - 5,69 - 4,66 -
0,12 23,91 44,92 - 4
- 0,19 18,63 42,22 70,08 4
- 0,04 20,33 42,27 74,90 4
- 1,83 6,82 - 2,56 22,04 2
- 1,88 11,20 - 3,60 17,19 2
- 0,71 6,95 4,44 53,00 2
- 0,20 25,86 51,10 95,75 4
- 0,06 7,56 51,57 69,61 4
- 0,29 40,35 72,76 83,40 2
- 1,22 10,43 5,42 62,25 3
- 1,50 - 11,43 - 4,50 71,25 3
0,27 33,73 58,18 132,40 4
0,30 9,18 22,59 8,53 -
0,51 - 3,60 11,26 24,51 4
0,62 42,95 105,47 120,62 4
- - - - -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,93 9,93 - 5,55 29,60 4
0,59 35,13 56,11 67,32 4
0,98 7,38 0,92 19,20 3
1,66 50,19 65,30 59,24 2
- - - - -
1,20 0,75 0,89 - -
- 1,65 - 20,81 - 49,33 - 33,84 1
- 0,11 - 5,24 35,07 -
0,02 7,13 10,19 14,40 5
0,02 5,65 5,07 7,31 4
0,44 10,92 - 7,43 49,68 2
0,44 - - - -
- 0,31 6,27 - 18,31 104,60 3
- 0,31 7,07 - 16,99 97,57 3
0,45 9,27 - 9,11 49,61 1
0,35 2,15 - 8,48 60,23 2
0,35 2,72 - - -
- 0,64 14,82 17,10 51,72 -
0,08 11,13 14,03 18,46 4
0,34 19,52 25,93 43,44 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating