Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
19,19 - 32,25 - 20,51 - 6,48 -
3,13 - 3,58 - 13,37 40,90 -
3,10 - 2,85 - 11,41 46,26 -
3,00 - 0,94 - 2,51 49,65 3
2,97 - 6,52 - 0,77 59,96 -
2,03 29,06 50,34 107,66 5
1,76 6,26 47,29 60,14 3
1,66 50,19 65,30 59,24 2
1,65 - - - -
1,57 16,37 21,35 50,36 3
1,48 17,25 40,72 85,62 4
1,48 15,09 13,33 58,87 3
1,44 - - - -
1,34 17,42 31,99 94,28 5
1,33 22,91 20,37 119,07 -
1,31 39,18 32,98 - 4
1,30 53,76 48,17 164,09 4
1,24 0,61 - - -
1,23 0,77 0,85 1,03 -
1,22 1,39 13,05 63,22 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
1,20 0,75 0,89 - -
1,18 12,81 37,54 65,07 4
1,17 12,05 34,50 41,31 3
1,10 0,36 - 9,71 31,97 2
1,06 15,74 3,32 68,49 3
1,06 0,80 0,84 0,84 -
1,06 12,61 16,40 50,96 2
1,05 13,20 20,32 54,04 2
1,04 15,96 31,88 89,53 4
1,03 23,18 37,47 52,97 3
1,02 9,73 - 43,07 - 27,59 -
1,02 16,09 20,18 75,90 4
1,01 1,33 0,93 0,99 -
1,01 1,30 0,83 0,82 -
1,01 15,99 16,34 52,79 3
1,01 0,88 - - -
1,00 1,10 1,00 - -
1,00 1,00 0,91 0,98 -
1,00 0,83 0,84 0,98 -
1,00 - 25,62 - 24,36 65,85 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
1,00 1,02 1,01 1,01 -
1,00 1,26 1,27 1,48 -
1,00 1,10 1,37 1,73 -
1,00 0,98 1,01 1,11 -
1,00 1,00 1,08 1,26 -
1,00 18,14 19,54 93,47 -
1,00 26,67 - 39,52 32,80 1
1,00 1,19 1,25 1,56 -
1,00 0,89 - - -
1,00 1,06 1,15 1,21 -
1,00 0,93 0,90 0,96 -
1,00 15,03 42,22 62,64 4
0,98 7,38 0,92 19,20 3
0,98 13,43 6,46 62,87 2
0,95 17,04 31,02 82,43 4
0,95 13,73 40,08 58,11 3
0,93 9,93 - 5,55 29,60 4
0,93 11,97 6,83 52,67 2
0,90 8,18 - - -
0,90 12,93 - 40,96 7,51 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,90 13,43 13,07 65,04 3
0,90 18,59 21,42 64,71 2
0,89 4,94 - 8,59 15,82 3
0,89 37,77 72,04 195,13 5
0,88 39,90 49,47 116,77 4
0,88 12,13 11,60 64,69 3
0,88 36,76 68,29 185,61 5
0,87 4,82 - 1,69 35,57 4
0,87 14,64 27,10 80,58 4
0,86 10,98 11,84 - 2,79 -
0,85 12,91 16,17 65,14 4
0,85 24,31 - - -
0,85 9,23 11,19 44,57 -
0,85 12,45 - 35,92 - 23,16 -
0,85 20,40 39,75 75,22 3
0,85 5,39 20,90 67,76 3
0,84 18,03 47,74 14,06 3
0,84 23,61 36,46 109,53 5
0,83 12,97 - 4,95 24,73 3
0,83 26,24 48,42 93,62 5
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,83 13,97 39,10 63,22 4
0,83 9,32 38,06 58,33 4
0,82 - 3,65 15,91 - 2
0,82 3,99 8,24 27,40 3
0,81 - 17,94 - 46,47 - 2,61 4
0,81 17,88 36,84 72,01 3
0,81 16,38 26,44 72,41 3
0,80 13,58 8,85 65,49 3
0,79 20,41 24,17 69,96 3
0,79 12,40 2,33 50,26 2
0,79 - 8,75 - 49,43 36,43 1
0,79 5,20 15,22 47,51 3
0,79 10,63 6,57 59,40 3
0,79 19,67 - - -
0,79 19,67 - - -
0,79 13,40 10,04 69,93 3
0,79 - 0,97 4,42 31,45 3
0,79 13,67 21,55 87,85 5
0,79 6,10 - 8,92 49,39 2
0,79 5,08 - 11,24 20,57 5
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating