Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,71 10,29 22,93 27,73 1
- 1,89 7,73 - 1,60 4,71 1
- 1,85 - 43,51 - 67,77 - 27,75 1
0,01 5,07 - 8,70 - 6,05 1
0,01 5,28 - 8,15 - 5,10 1
0,01 5,44 - 7,71 - 4,36 1
0,27 3,92 - 17,41 - 13,69 1
0,27 4,02 - 17,11 - 13,21 1
0,27 4,13 - 16,85 - 12,75 1
0,28 9,77 - 13,20 33,70 1
0,79 - 8,75 - 49,43 36,43 1
- 1,02 14,36 18,13 43,80 1
- 1,65 - 20,81 - 49,33 - 33,84 1
0,45 9,27 - 9,11 49,61 1
- 0,41 4,67 - 39,77 - 1
0,07 - 1,36 - 7,15 15,95 1
- 0,37 3,63 - 15,41 14,26 1
- 1,94 - 15,99 - 56,27 - 42,60 1
0,30 44,12 - 8,70 29,17 1
0,15 9,99 10,03 5,91 1
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,30 - 1,92 - 28,68 26,50 1
- 0,07 5,38 - 10,50 - 4,30 1
- 0,44 15,22 22,30 22,19 1
- 0,43 15,24 22,36 22,24 1
- 0,44 14,30 19,43 17,42 1
0,14 1,74 - 24,19 - 15,67 1
- 0,19 - 3,93 - 8,63 40,32 1
- 0,19 - 4,18 - 9,08 39,64 1
- 0,26 - 0,92 - 15,75 - 15,22 1
0,12 4,27 - 5,79 - 11,88 1
1,00 26,67 - 39,52 32,80 1
0,52 - 1,65 - 19,43 - 1
0,12 8,14 - 2,02 1,45 1
0,14 2,74 22,35 35,96 1
- 1,61 - 15,21 - 42,38 - 19,10 1
0,13 10,37 23,94 27,93 1
- 0,09 0,73 - 2,57 9,76 1
- 0,40 - 20,33 - 28,35 36,36 1
0,45 - 4,72 - 7,93 - 10,73 1
- 0,77 11,50 - 3,52 31,23 1
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,22 - 2,51 - 24,28 7,94 1
- 0,53 - 26,67 - 58,89 - 44,79 1
- 0,76 1,12 2,56 - 9,98 1
- 0,79 5,67 - 7,77 7,79 1
- 0,97 - 2,83 - 15,56 - 25,06 1
- 1,24 - 45,80 - 28,38 101,92 1
- 0,86 8,50 - 5,68 3,57 1
- 1,26 8,60 6,55 46,42 1
- 1,47 3,03 12,10 21,49 2
- 0,54 12,41 3,10 31,73 2
0,61 - 26,93 - 53,80 - 37,90 2
0,15 - 6,12 - 23,91 - 8,68 2
0,48 - 9,15 - 30,15 - 3,25 2
- 0,03 - 2,95 - 31,49 - 8,45 2
- 0,31 22,79 14,16 33,23 2
- 0,88 - 8,56 - 8,18 14,02 2
- 0,86 - 2,45 - 1,57 - 3,64 2
0,77 13,25 4,47 48,22 2
- 1,21 4,58 - 4,40 - 2
0,75 - 13,34 - 34,38 - 8,42 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,91 3,81 1,19 21,70 2
- 0,34 12,07 13,99 33,89 2
- 0,46 6,64 - 7,88 0,75 2
- 0,98 2,57 5,25 27,01 2
0,71 1,10 30,34 61,86 2
- 0,25 10,55 36,27 33,41 2
- 0,51 7,56 - 5,18 15,79 2
0,68 12,48 - 11,62 1,58 2
0,06 6,47 3,94 6,18 2
- 0,04 26,73 46,08 63,36 2
0,98 13,43 6,46 62,87 2
0,72 12,55 2,80 44,48 2
- 0,48 8,43 8,99 19,33 2
0,01 2,47 3,94 7,25 2
- 1,48 13,57 - 0,56 - 2
0,56 9,84 - 9,18 47,97 2
- 0,90 9,49 - 3,59 27,09 2
0,03 6,10 1,49 6,47 2
- 1,68 9,36 - 1,77 21,72 2
0,10 7,78 - 4,08 3,51 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,38 6,65 - 8,39 - 4,00 2
0,79 12,40 2,33 50,26 2
- 1,53 3,39 - 1,95 44,19 2
- 0,03 6,28 - 2,61 47,44 2
0,34 - 4,39 - 22,51 27,13 2
- 1,83 6,82 - 2,56 22,04 2
- 1,88 11,20 - 3,60 17,19 2
- 0,71 6,95 4,44 53,00 2
- 0,29 40,35 72,76 83,40 2
1,66 50,19 65,30 59,24 2
0,44 10,92 - 7,43 49,68 2
0,35 2,15 - 8,48 60,23 2
0,34 19,52 25,93 43,44 2
0,17 24,85 31,65 53,95 2
- 0,12 7,85 1,76 4,93 2
0,17 3,13 - 10,94 7,90 2
- 5,58 7,48 14,89 2
- 0,42 8,43 - 7,45 22,07 2
- 0,22 - 2,32 - 30,73 - 0,79 2
- 0,27 18,85 23,03 51,35 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating