Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 1,26 8,60 6,55 46,42 1
- 1,33 8,35 - 0,05 60,35 4
- 1,25 1,21 - 6,20 50,25 3
- 0,11 4,57 0,55 3,73 5
- 0,11 4,74 0,83 4,01 5
- 0,18 2,21 1,75 0,07 3
- 0,20 3,23 - 5,21 - 4,17 2
0,29 34,19 54,62 107,63 4
- 1,49 12,59 9,88 58,72 3
- 1,96 2,40 15,29 31,50 5
- 1,74 26,68 26,51 52,33 3
- 0,96 11,85 38,24 62,46 4
- 0,01 3,78 3,19 2,88 -
- 0,13 5,35 - 1,68 0,87 3
0,01 5,49 - 0,57 2,32 3
- 0,13 17,17 2,15 109,23 3
- 0,31 21,20 34,46 80,07 4
- 0,31 21,39 34,87 81,04 4
- 0,12 5,13 2,13 5,97 4
- 0,12 4,71 0,62 3,31 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,02 7,09 7,59 11,12 5
0,01 6,73 6,37 9,09 4
0,02 6,69 6,58 9,36 4
- 2,01 2,78 - 9,93 14,93 3
- 1,05 12,04 26,99 69,63 3
- 0,06 16,40 13,72 46,49 2
0,57 16,27 15,48 66,23 3
- 0,05 2,81 - 10,66 50,32 2
0,57 15,73 19,19 70,38 4
0,04 3,67 - 4,34 - 3,46 3
0,68 7,47 16,77 41,28 2
0,07 14,47 38,42 93,77 5
1,33 22,91 20,37 119,07 -
1,00 18,14 19,54 93,47 -
- 1,32 - 20,07 - 40,37 - 78,77 -
- 1,00 - 14,88 - 29,62 - 66,66 -
- 0,07 10,04 8,25 - 4
- 0,21 23,31 24,42 83,39 4
- 1,03 8,62 - 6,30 32,59 4
- 0,66 22,65 31,54 75,01 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,61 9,38 34,24 29,82 5
0,18 10,92 32,97 - 5
- 1,01 - 9,11 - 13,67 - -
- 0,86 8,50 - 5,68 3,57 1
0,11 36,70 15,24 87,40 3
- 0,85 10,43 - 11,32 11,42 -
- 0,28 22,20 - 0,88 57,79 4
0,19 - 17,52 - 46,63 - 22,63 3
- 1,07 6,81 4,78 35,83 3
- 0,96 - 7,62 - 16,39 9,17 3
- 0,41 9,83 3,65 11,28 4
- 0,75 4,48 - 16,56 - 7,87 3
- 0,75 4,07 - 17,56 - 9,71 2
- 0,29 9,50 7,09 11,28 -
0,12 17,40 24,45 51,63 3
0,43 15,76 2,60 - 2
0,21 1,24 - 34,51 43,48 3
0,21 0,64 - 35,68 39,26 2
- 0,55 8,69 - 9,44 42,95 4
- 1,24 - 45,80 - 28,38 101,92 1
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 2,29 7,84 7,69 1,37 3
- 0,97 - 2,83 - 15,56 - 25,06 1
- 1,03 - 8,68 - 12,34 - 18,68 3
- 1,06 - 11,29 - 19,54 - 28,52 -
- 0,80 0,41 - 9,60 - 19,83 2
- 0,79 5,67 - 7,77 7,79 1
- 0,87 26,42 23,35 25,59 3
- 0,99 5,48 11,65 7,81 2
- 0,76 1,12 2,56 - 9,98 1
- 0,72 10,58 - 9,00 - 17,67 2
- 0,79 10,55 - 8,93 - 17,61 2
- 1,20 3,30 - 25,08 0,41 3
- 2,24 39,42 - 44,92 - 38,20 -
- 1800,00 - - -
- 0,53 - 26,67 - 58,89 - 44,79 1
- 1,15 - 1,83 - 30,16 - 10,05 4
- 1,04 - 1,29 - 32,61 - 9,08 2
- 1,06 - 1,29 - 32,61 - 9,09 2
- 0,17 26,82 32,66 94,75 4
0,47 12,04 12,15 43,03 -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,11 40,35 13,45 87,50 4
- 1,06 24,26 - 36,57 - 39,79 -
0,60 34,10 43,00 109,39 3
0,62 20,05 41,94 104,82 4
0,25 - 7,06 1,91 - 4,75 3
0,76 25,92 45,33 83,19 5
0,71 26,31 45,59 78,94 4
0,69 24,66 42,38 76,32 4
0,47 17,16 26,48 48,43 3
0,23 8,67 6,62 14,49 2
0,43 53,70 79,70 225,11 5
0,81 16,38 26,44 72,41 3
0,74 12,88 9,27 53,29 2
0,74 12,05 6,67 47,16 2
0,45 11,07 9,23 34,43 3
- 0,16 1,48 - 13,04 69,95 3
0,14 2,51 - 16,07 43,00 2
1,31 39,18 32,98 - 4
- 0,04 12,79 0,35 35,75 2
0,22 - 2,51 - 24,28 7,94 1
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating