Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 0,17 - - - 5
- 0,89 7,85 9,86 28,23 2
- 0,17 - - - 2
0,18 - - - 3
- 1,11 - 13,32 - 52,44 - 32,00 2
- 0,45 1,74 - 23,48 6,71 2
- 0,05 - - - -
- 0,35 3,42 - 27,06 - 1,07 2
- 0,32 14,67 14,22 46,28 3
- 0,13 - 0,30 1,87 27,90 4
- 0,44 28,63 18,51 48,26 2
0,15 12,27 9,94 34,88 -
- 0,18 2,77 - 6,61 40,81 3
- 0,20 12,58 - 8,66 - 4,11 3
- 46,31 - - -
- 0,17 - 8,20 12,38 - 5
- 0,35 - 2,94 - 0,86 28,85 3
- 0,56 - 7,11 - 3,64 17,14 5
- - 4,43 - - -
- 4,86 6,22 8,24 5
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,44 5,60 17,62 25,58 1
0,02 7,17 8,20 - -
0,35 - 2,84 - 2,91 - 7,38 2
0,74 12,03 9,31 52,51 2
1,48 19,55 12,51 65,12 3
0,81 17,80 25,33 78,59 4
- 7,47 22,93 55,96 -
- 26,50 19,19 - 5
- 39,27 35,04 198,42 -
0,10 25,90 32,56 92,74 4
0,02 5,49 - - -
0,02 5,68 - - -
- 0,33 11,15 - 2,51 25,17 3
- 0,12 24,66 27,60 41,74 -
- 0,10 5,73 8,37 44,39 4
0,45 8,77 31,79 59,70 4
0,36 18,73 50,96 99,31 5
0,33 24,28 73,00 141,83 5
1,49 14,29 - 7,10 73,28 2
1,17 20,75 8,09 55,64 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,80 19,60 26,08 72,92 3
0,56 14,96 13,79 39,92 4
- 0,01 4,99 5,69 5,62 -
- 0,11 6,83 - 0,64 0,26 5
- 3,12 - 9,10 - 0,26 3
0,15 18,62 28,54 39,24 4
0,23 12,49 40,66 46,00 4
- 0,10 16,66 16,24 33,15 4
- 0,91 0,89 - -
0,36 11,92 52,32 112,07 5
0,11 6,78 - 2,93 28,12 -
0,06 6,49 3,04 16,64 -
- 0,05 6,70 6,68 20,09 -
0,44 11,63 13,10 34,12 -
- 0,01 6,86 7,50 13,13 -
0,60 - 12,17 17,47 - -
3,51 31,58 - 1,77 - 2
- 0,14 - 0,46 3,21 9,47 2
- 0,26 19,89 12,36 55,50 4
- 1,41 7,33 - 29,56 22,08 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,01 9,30 4,57 31,09 3
0,42 8,35 20,32 35,60 3
- 0,96 - 5,11 - 43,74 - 7,83 3
- 1,40 - 7,18 - 49,48 - 12,95 3
- 0,22 - 8,55 1,20 2,08 5
- 0,96 2,40 - 18,47 10,80 -
- 1,46 - 0,45 - 45,29 - 13,44 -
- 37,59 - 51,04 - 46,47 - 44,91 -
- 0,95 2,78 - 28,14 4,65 -
- 1,35 15,08 10,51 70,77 3
- 1,34 15,08 10,51 70,78 3
- 1,18 14,37 7,54 48,30 3
- 0,46 11,81 0,81 34,78 -
- 0,09 13,78 10,72 39,38 3
0,09 13,01 4,79 60,42 -
0,10 24,14 27,84 56,11 -
- 0,62 9,18 - 13,62 13,64 -
- 0,13 - 12,03 - 4,36 - 15,94 -
- 3,23 20,06 - 34,04 53,61 -
- 0,48 - 6,17 - 33,19 - 5,30 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 1,08 - 0,26 10,16 82,69 4
- 1,42 - 2,45 - 1,13 72,42 -
- 0,64 9,33 2,79 44,31 -
0,10 12,85 14,89 43,10 -
- 0,38 19,87 23,89 83,85 -
- 1,52 37,34 19,02 86,10 -
0,05 10,54 13,96 57,11 -
0,08 15,50 68,08 52,41 -
- 0,11 11,07 - 7,55 23,12 -
0,26 13,60 3,06 30,55 3
- 0,12 11,93 - 5,44 27,81 -
0,56 12,45 13,14 56,30 -
- 0,79 - 1,88 2,25 59,18 -
- 2,57 39,25 10,02 129,08 -
- 2,21 43,48 25,44 152,18 4
0,01 4,13 - 2,98 1,77 3
- 0,67 9,31 0,35 20,61 2
0,36 15,77 19,01 38,65 2
0,15 7,04 - 6,99 0,05 2
- 5,13 10,11 14,73 -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating