Fondtorg

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. För Handelsbankens fonder finns informationsbroschyr, fondbestämmelser och Faktablad under respektive fond. För fonder från andra fondbolag finns Informationsbroschyr, fondbestämmelser och i förekommande fall sammanfattning av investerares rättigheter på fondbolagets hemsida.Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,31 29,63 20,62 95,37 5
- 1,47 3,03 12,10 21,49 2
- 0,54 12,41 3,10 31,73 2
- 0,34 8,81 - 7,59 50,86 3
0,61 - 26,93 - 53,80 - 37,90 2
0,15 - 6,12 - 23,91 - 8,68 2
0,48 - 9,15 - 30,15 - 3,25 2
- 0,22 - - - -
- 0,03 - 2,95 - 31,49 - 8,45 2
0,48 13,03 13,32 47,47 3
- 0,31 22,79 14,16 33,23 2
- 1,21 20,15 2,07 28,34 -
- 0,35 2,96 - 10,46 34,16 3
- 0,16 13,22 - 9,47 - 3,60 3
0,07 0,32 6,64 32,45 4
- 26,89 - - -
- 1,42 - 12,00 5,43 - 4
- 0,88 - 8,56 - 8,18 14,02 2
- 0,50 - 12,22 - 10,79 0,85 5
- - 14,60 - - -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
- 4,60 5,38 7,37 5
0,71 10,29 22,93 27,73 1
0,01 6,81 7,84 - -
- 0,86 - 2,45 - 1,57 - 3,64 2
0,67 7,36 8,00 46,03 3
- 1,49 4,30 8,52 55,29 3
- 1,29 13,78 18,24 69,69 4
- 7,58 24,23 56,55 -
- 14,37 15,80 - 4
- 22,78 28,68 184,91 -
0,31 17,89 27,28 77,80 5
0,02 5,33 - - -
0,02 5,59 - - -
0,50 8,08 - 3,27 19,54 3
- 0,22 21,02 19,52 - -
0,03 9,36 6,02 41,25 4
1,18 12,81 37,54 65,07 4
0,74 27,62 51,31 102,80 5
0,73 37,86 73,04 145,78 5
- 0,27 - 1,29 - 15,64 66,43 3
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,77 13,25 4,47 48,22 2
0,79 20,41 24,17 69,96 3
0,51 12,85 11,39 37,43 4
0,01 4,58 4,65 4,64 -
0,04 4,98 - 2,48 - 0,12 5
- 0,29 - 1,37 - 11,58 - 1,64 3
- 0,38 17,68 23,34 36,47 4
0,04 20,59 41,81 51,64 4
- 0,34 13,66 9,46 28,35 4
- 0,91 0,89 - -
0,63 9,73 52,98 112,92 5
- 0,25 3,39 - 5,50 21,78 -
- 0,21 4,87 2,21 15,13 -
- 0,08 6,36 7,32 19,67 -
- 1,11 8,15 5,39 26,94 -
- 0,04 6,55 7,57 12,39 -
0,18 - 6,64 20,54 - -
- 1,21 4,58 - 4,40 - 2
- 1,89 7,73 - 1,60 4,71 1
- 1,86 14,45 5,93 38,64 4
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,41 - 5,21 - 36,15 6,07 3
0,09 2,92 - 0,07 27,71 3
- 0,12 4,21 23,84 34,35 3
0,10 - 19,29 - 47,18 - 20,23 3
0,22 - 21,81 - 53,13 - 24,95 3
0,69 10,14 19,82 14,75 4
0,42 - 6,16 - 25,30 - 2,82 -
0,28 - 15,81 - 51,26 - 28,93 -
0,62 0,49 0,54 0,55 -
0,46 0,57 - 30,86 - 1,42 -
0,44 11,51 12,40 68,15 3
0,44 11,50 12,39 68,14 3
0,45 11,38 10,42 48,26 3
0,23 9,35 - 2,95 31,48 -
0,08 11,75 7,59 36,16 3
0,66 10,69 3,99 58,26 -
- 0,63 22,65 26,56 42,76 -
- 1,17 14,39 - 15,07 12,53 -
0,86 10,98 11,84 - 2,79 -
0,68 21,34 - 39,58 49,90 -
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating
0,75 - 13,34 - 34,38 - 8,42 2
- - 3,88 3,05 72,39 4
0,19 - 6,39 - 8,45 62,42 -
0,65 9,09 2,13 42,52 -
0,53 10,74 11,18 38,93 -
0,21 19,00 18,33 73,85 -
- 40,24 10,32 78,38 -
0,75 9,01 10,44 53,17 -
0,72 12,91 92,42 52,14 -
3,13 - 3,58 - 13,37 40,90 -
3,00 - 0,94 - 2,51 49,65 3
3,10 - 2,85 - 11,41 46,26 -
0,25 3,09 9,29 57,96 -
2,97 - 6,52 - 0,77 59,96 -
0,01 40,22 - 1,63 112,75 -
- 0,12 45,13 13,22 134,58 4
- 2,15 - 0,63 - 6,99 - 3,72 3
- 0,91 3,81 1,19 21,70 2
- 0,34 12,07 13,99 33,89 2
- 0,46 6,64 - 7,88 0,75 2
Fond 1 dag 1 år 3 år 5 år Total Rating